Det første omfattende Cochrane review viser methylphenidats effekt

​Methylphenidat lindrer symptomerne hos børn og unge med ADHD, ifølge deres læreres vurdering. Præparatet har en gavnlig effekt på børns og unges adfærd og livskvalitet, ifølge deres lærere og forældre.​

Konklusionerne stammer fra det første Cochrane review om emnet.

"På trods af den udbredte anvendelse af methylphenidat [for ADHD] fandtes ingen omfattende systematisk gennemgang af litteraturen vedrørende præparates gavnlige virkninger og bivirkninger", skriver førsteforfatteren Ole Jakob Storebø, fra Psykiatrien Region Sjælland.

Forfatterne identificerede 185 randomiserede undersøgelser med i alt cirka 12.000 deltagere. Deltagernes gennemsnitlige alder var ti år.

Kun cirka halvdelen af undersøgelserne havde tilgængelige data om ADHD symptomer. Data fra en undergruppe på 19 undersøgelser og ca. 1.700 deltagere viste en moderat effekt på lærerbaseret rating af symptomerne (standardiseret gennemsnitsdifferens: - 0,77). Dette svarer til en bedring på 9,6 points på den anvendte rating skala – hvor en forskel på mindst 6,6 points bedømmes til at være klinisk relevant.

Alle undersøgelser havde dog høj risiko for bias, herunder manglende blinding af deltagerne eller manglende blinding af raters.

Forskerne fandt en ligeledes signifikant effekt på lærerbaseret vurdering af børnenes og de unges adfærd.

Deres livskvalitet, som vurderet af forældrene ved hjælp af Child Health Questionnaire viste også en statistisk signifikant effekt (standardiseret gennemsnitsdifferens: 0,61). Dette svarer til 8 points på skalaen (der gradueres fra 0 til 100), hvor en bedring på minimum 7 er betragtet som klinisk relevant.​

Forskerne fandt ingen evidens for, at methylphenidat er associeret med alvorlige bivirkninger.

Der var dog en 30% risiko for ikke-alvorlige bivirkninger. De hyppigste var nedsat appetit og søvnproblemer.

Redaktør