​​

Dextromethorphan kombineret med bupropion behandler depression

​En kombination af to allerede tilgængelige lægemidler har en hurtig og robust antidepressiv virkning. Bivirkningsprofilen er skånsom. 

Konklusionen stammer fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Dan Iosifescu, fra New York School of Medicine, er der tilgængelige data, der peger på, at signalstoffet glutamat er involveret ved depression. Dextromethorphan, som allerede er tilgængeligt i Danmark som hostestillende middel, modvirker en receptor (nonkompetitiv antagonist), som er involveret i glutamataktivitet.

"Den kliniske anvendelse af dextromethorphan har været begrænset af den hurtige nedbrydning [… i kroppen], hvilket resulterer i meget lave plasma koncentrationer", skriver forfatteren.

Ved at kombinere dextromethorphan med bupropion, tilgængeligt i Danmark som middel til rygeophør, bliver dextromethorphans plasmakoncentration højere som følge af en hæmning af nedbrydningen.

I studiet rekrutterede forskerne 327 patienter med depression. De var i gennemsnit ca. 42 år gamle (65% kvinder). De havde moderat depression målt ved hjælp af Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), med en gennemsnitlig score på 33.

De blev randomiseret til enten placebo eller til kombinationen af dextromethorphan og bupropion (tablet med 45 mg henholdsvis 105 mg) en gang dagligt i 3 dage og derefter to gange dagligt i 6 uger i alt.

Allerede efter den første uge kunne forskerne se en signifikant større reduktion af de depressive symptomer i den aktive gruppe, og forskellen voksede og forblev signifikant i hele perioden.

Efter seks uger havde 40% af deltagerne i den aktive gruppe opnået remission (MADRS-score på 10 eller mindre), signifikant flere end de 17% i placebogruppen.

Klinisk respons (reduktion i MADRS-score på mindst 50%) var også signifikant bedre i den aktive gruppe: 54% vs. 34%.

De hyppigste bivirkninger i den aktive gruppe var svimmelhed, kvalme og hovedpine; der var ikke bivirkninger såsom vægtstigning eller seksuel dysfunktion.

Forskerne konkluderer, at behandlingen med dextromethorphan-bupropion medfører klinisk betydningsfuld og statistisk signifikant effekt mod depression.


Redaktør