Diabetes middel reducerer ikke vægten hos patienter i antipsykotisk behandling

​Behandling med exenatid, en GLP-1-analog, er ikke associeret med vægtreduktion hos patienter med svær overvægt, som samtidig er i antipsykotisk behandling. Det er hovedkonklusionen fra en randomiseret og placebokontrolleret undersøgelse publiceret i tidsskriftet Diabetes, obesity & metabolism

Ifølge førsteforfatteren Pelle Ishøj, fra Psykiatrisk Center Glostrup og Københavns Universitet, er glucagon-like peptide (GLP)-1 analoger forbundet med vægttab hos både diabetiske og ikke-diabetiske patienter med svær overvægt (BMI på mindst 30 kg/m2). Præparaterne virker ved blandt andet at stimulere insulinsekretionen.

I studiet blev der rekrutteret 45 patienter med skizofreni, eller skizoaffektiv sindslidelse, og med svær overvægt. Alle var i stabil antipsykotisk behandling med en række præparater – både førstegenerations antipsykotika (såsom perphenazin og zuclopenthixol) og andengenerations antipsykotika (blandt andet olanzapin, clozapin, aripiprazol, risperidon, ziprasidon og amisulprid).

Patienterne blev randomiseret til enten 2 mg exenatid subkutant en gang om ugen eller tilsvarende placebo. Patienterne vejede i gennemsnit 118 kg (interventionsgruppen) og 112 kg (kontrolgruppen).

Efter tre måneders behandling fandt forfatterne ingen forskel på vægtreduktionen grupperne imellem (gennemsnitlig vægtreduktion på 2,2 kg i hver gruppe).

Der var heller ikke signifikante forskelle på de fleste sekundære effektmål. Deltagerne i interventionsgruppen oplevede dog et fald i det systoliske blodtryk, hvilket ikke var tilfældet i kontrolgruppen.

Forskerne konkluderer, at vægtreducerende behandlinger, som ellers er effektive i den brede befolkning, ikke nødvendigvis kan anvendes hos patienter med skizofreni og i antipsykotisk behandling.

Redaktør