Diagnostiske systemer identificerer forskellige grupper børn med PTSD

​Det nye internationale diagnostiske system, ICD-11, som endnu ikke er trådt i kraft, identificerer børn med sværere PTSD symptomer, end det amerikanske diagnostiske system DSM-5.

​Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren BreAnne Danzi, fra University of Miami, i Coral Gables, Florida, anvender Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) og International Classification of Diseases (ICD-11) forskellige diagnostiske kriterier for posttraumatisk stresssyndrom (PTSD).

Forfatteren forklarer, at der er væsentlige forskelle på systemerne. "DSM kriterierne har en 'bred' tilgang, med mange symptomer, der dækker over mange kliniske præsentationer", skriver hun. "På den anden side har ICD en 'snæver' tilgang, idet der fokuseres på syndromets kernesymptomer."

Hun påpeger endvidere, at selvom børn kan udvikle PTSD som følge af uheld og katastrofer, ved man ikke meget om, hvorvidt disse kriterier er hensigtsmæssige for børn og unge. "De diagnostiske opdateringer har været baseret på forskning blandt voksne", skriver hun.

I studiet undersøgte forfatterne to grupper børn i alderen 7-11 år, som havde været udsat for en orkan (n = 327 for orkanen "Ike" og n = 383 for orkanen "Charley"). Børnene blev undersøgt for PTSD 8-9 måneder efter eksponeringen. Der blev anvendt ICD-11, DSM-5 samt den tidligere udgave DSM-IV.

Forskerne fandt at PTSD-prævalensen var nogenlunde den samme for DSM-IV, DSM-5 og ICD-11 (15%, 14% hhv. 15% i "Ike"-gruppen og 10%, 7% hhv. 9% i "Charley"-gruppen).

I begge grupper blev kun en tredjedel af børnene identificeret ved hjælp af alle tre systemer; en tredjedel blev identificeret med to systemer og en tredjedel blev identificeret med et enkelt system.

De børn der blev identificeret med ICD-11 alene havde sværere grad af PTSD-specifikke symptomer, mens ikke-specifikke symptomer (såsom søvnproblemer) var sværere blandt børn, der kun blev identificeret af DSM-systemerne.

Ifølge forfatterne peger resultaterne på, at systemerne identificerer forskellige grupper børn. "Der er behov for mere forskning med henblik på optimering af PTSD diagnosticeringen af børn".

Redaktør