​​​

Diskrimination af depressive patienter kommer oftest fra deres pårørende

Diskrimination af personer med depression opleves oftest fra patienternes egne familiemedlemmer, mener patienterne selv.

Konklusionen er fra en undersøgelse med 1.082 patienter med depression fra 35 lande, herunder en række europæiske lande (dog ikke Danmark). Resultaterne blev publiceret i Lancet.​​

Antonio Lasalvia, fra University of Verona, i Italien og kollegaer indsamlede data via et valideret spørgeskema, som blev udviklet med henblik på at vurdere patienternes oplevelse af diskrimination, Discrimination and Stigma Scale (version 12; DISC-12).​​

Spørgeskemaet har 32 spørgsmål vedrørende blandt andet arbejde, ægteskab, familieliv og fritid.​​

I alt oplevede 40% af patienterne diskrimination fra familiemedlemmer. Til gengæld rapporterede patienterne også, at det var deres pårørende, der oftest støttede dem.​​​

En tredjedel af patienterne oplevede diskrimination fra vennerne. Kun 21% oplevede, at det var sværere af beholde sit job på grund af depression, og 13% mente, at de var blevet diskrimineret, da de ansøgte om et job.​​

Forskerne fandt endvidere, at frygten for diskrimination ikke nødvendigvis er associeret med den faktiske oplevede diskrimination. Kun halvdelen (47%) af de patienter, der forudså diskrimination på arbejdet, oplevede at blive diskrimineret. Det samme skete med 45% af de patienter, der frygtede diskrimination fra deres samlever.​​

En mulig forklaring, ifølge forskerne, er at de patienter, der frygter diskrimination trækker sig fra en række aktiviteter og situationer netop for at undgå diskrimination.

”Vores resultater viser, at diskrimination forhindrer social deltagelse [...] og at nye tiltag er nødvendige for at forebygge og reducere diskrimination”, konkluderer forskerne.

Redaktør