Disorganiseret hjernevæv associeres med risiko for fremtidig psykose

​Mikrostrukturen af hjernens hvide substans, som består af nervefibre, er forringet hos personer som har en højere risiko for at udvikle psykose. Forringet organisering af den hvide substans er også associeret med fremtidigt lavere funktionsniveau. 

​Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Acta Psychiatria Scandinavica.

Ifølge førsteforfatteren Tina Kristensen, fra Psykiatrisk Center Glostrup, har tidligere forskningsresultater vist, at den hvide substans er involveret i sygdomsudviklingen hos patienter med psykotiske lidelser.

"Men der er kun begrænset viden om forandringerne i den hvide substans i perioden, hvor de psykotiske symptomer debuterer", skriver hun.

En metode til at undersøge den hvide substans i hjernen er at anvende magnetisk resonans (MR)-scanninger, som kan udgøre basis for udredning af anisotropi, et begreb som afspejler organiseringsgraden af den hvide substans.

En lav værdi kan pege på disorganisering af mikrostrukturen af den hvide substans, og kan være relateret til blandt andet neurodegeneration og tab af myelin (et fedtlag der isolerer fibrene).

I studiet rekrutterede forskerne 110 personer, som i forvejen var i højere risiko for udvikling af psykose, vurderet ved screening af en række symptomer og funktioner.

Deltagerne blev undersøgt med MR-scanning og kliniske undersøgelser henholdsvis ved studiestart, efter 6 måneder og efter 12 måneder.

I perioden udviklede 10 af deltagerne (9%) psykose.

Organiseringsgraden i den hvide substans hos disse deltagere var lavere end hos dem, der ikke udviklede psykose. Derudover udarbejdede forskerne en statistisk model, der kunne forudse udviklingen af psykose. Modellen omfattede en række faktorer, herunder deltagernes alder, antipsykotisk behandling samt socioøkonomiske data.

Forskerne konkluderer, at teknikken muligvis kan støtte kliniske beslutninger vedrørende personer, som vurderes, på baggrund af kliniske oplysninger, at være i høj risiko for psykose.


Redaktør