Dopaminagonister er et muligt behandlingsalternativ ved bipolar depression

​Dopaminagonister såsom modafinil, methylphenidat og amfetaminer kan være et muligt alternativ til behandling af bipolar depression. Behandlingen er associeret med øget respons og remission af depressive symptomer, uden øget risiko for switch til mani.  

Konklusionerne er fra en systematisk gennemgang af litteraturen samt metaanalyse publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ifølge førsteforfatteren Alejandro Szmulewicz, fra Favaloro University, Buenos Aires, Argentina, er antidepressiva og antipsykotika anvendt ved bipolar depression, men evidensen herfor er begrænset og modstridende.

I studiet identificerede forfatterne 9 randomiserede kliniske undersøgelser med i alt 1.717 bipolare patienter med en depressiv episode. De fleste patienter (n = 1518) var rekrutteret til undersøgelser, hvor armodafinil (enantiomer til modafinil) blev undersøgt. Modafinil, pramipexol, lisdexamfetamin, dexamfetamin og methylphenidat blev også undersøgt.

Forfatterne fandt, at dopaminagonisterne er associeret med en øget chance for respons (relativ risiko: 1,25; CI: 1,05-1,50) og for remission (relativ risiko: 1,40; CI: 1,14-1,71).

Derudover identificerede de 4 observationelle undersøgelser med i alt 1.040 patienter. I de samlede undersøgelser fandt forfatterne en kumuleret incidens af switch til mani på 3% efter 7,5 måneders behandling.

"Dopaminagonisterne kan være et muligt alternativ til behandling af bipolar depression", skriver forfatterne.

Men forfatterne betragter disse resultater som præliminære, idet undersøgelserne havde begrænset varighed og risiko for bias i de enkelte undersøgelser ikke kunne udelukkes.


Redaktør