Droperidol er lige så effektivt som olanzapin som akut beroligende middel

​Droperidol, et neuroleptikum der anvendes til forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme, er lige så effektivt som olanzapin, og mere effektivt end haloperidol, når det er anvendt som akut beroligende middel ved patienter med psykoseinduceret uro eller aggressivitet.

​Konklusionerne er fra et studie publiceret i Cochrane Database of Systematic Reviews.

Ifølge førsteforfatteren Mariam Khokhar, fra University of Sheffield, i Nottingham, Storbritannien, anvendes droperidol i en række lande. I Danmark er indikationen især forebyggelse af postoperativ kvalme. Præparatet har været anvendt siden 60erne.

Forfatterne identificerede fire randomiserede undersøgelser, som sammenlignede droperidol med olanzapin, haloperidol, midazolam og placebo. Undersøgelserne inkluderede i alt 733 patienter. Den ældste undersøgelse er fra 1977 og de to nyeste er fra 2013 henholdsvis 2015.

I undersøgelserne blev droperidol anvendt i doseringer på 5 eller 10 mg, intramuskulært eller intravenøst.

I forhold til placebo fandt forskerne, at de patienter, der blev beroliget med droperidol, havde en cirka 50% lavere risiko for behov for yderligere beroligende middel en time efter administrationen.

I forhold til haloperidol var denne risiko reduceret med cirka 60%.

Forskerne fandt ingen signifikante forskelle i forhold til behandling med olanzapin.

Droperidol var dog mindre effektivt en midazolam, idet de patienter, der fik midazolam, havde en cirka 50% lavere risiko for behov for yderligere beroligende middel en time efter administrationen, i forhold til dem, der fik droperidol.

Droperidol blev ikke associeret med flere bivirkninger end de andre præparater.

Forfatterne vurderer, at evidensen for droperidols virkning er af høj kvalitet. "Derudover fandt vi ingen evidens for, at droperidol ikke bør anvendes hos personer, der er akut medtagede af agitation på grund af svær psykisk lidelse", konkluderer de.


Redaktør