ECT øger ikke risikoen for demens

​Behandling af depression med ECT øger ikke risikoen for demens. Blandt ældre patienter, der får ECT, er risikoen for udvikling af demens endda mindre end hos de ældre med depression, som ikke får ECT-behandling.

​Konklusionerne stammer fra en artikel publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Merete Osler, fra Københavns Universitet, er ECT forbundet med korttidshukommelsesvanskeligheder, men det er uklart, om der er kognitive bivirkninger på lang sigt.

I dette registerstudie blev der identificeret alle de patienter, der har haft en første indlæggelse på grund af en affektiv sygdom i Danmark mellem 2005 og 2015.

Forskerne undersøgte også, hvilke af disse patienter, der i perioden fik ordineret medicin mod demens.

Der blev i alt identificeret 168.015 patienter, som blev indlagt med depression, hvoraf 5.901 fik ECT-behandling.

Efter fem år, havde 0,1% af de patienter, der var under 50 år gamle, udviklet demens (dvs. de fik ordineret demensmedicin). Blandt de patienter, der var mellem 50 og 69 år gamle, udviklede 2,7% demens; og blandt dem, der var 70 år eller ældre, udviklede 12,5% demens.

Generelt var risikoen for demens cirka 2-3 gange højere hos de fulgte patienter end i baggrundsbefolkningen – uanset om de fik ECT eller ej.

Blandt de patienter, der fik ECT og var yngre end 70 år fandt forskerne ingen signifikant øget risiko for demens i forhold til dem, der ikke fik ECT.

Blandt de patienter, der fik ECT og var 70 år eller ældre, var risikoen for demens cirka en tredjedel lavere i forhold til dem, der ikke fik ECT (hazard ratio: 0,68; 95% CI 0,58-080; p < 0,0001). Denne forskel mistede dog den statistiske signifikans ved nogle af de statistiske analyser.

"Resultaterne understøtter den fortsatte anvendelse af ECT hos patienter med svær affektiv lidelse, inklusive de ældre patienter", konkluderer forskerne.

Redaktør