ECT er effektivt ved skizofreni der er refraktær for clozapin behandling

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) er en sikker og effektiv augmentationsstrategi hos patienter med behandlingsresistent skizofreni, som er i clozapin behandling. Det er hovedkonklusionen fra den første prospektive, randomiserede kliniske undersøgelse om emnet.

​Undersøgelsen blev publiceret i American Journal of Psychiatry.​​

Ifølge førsteforfatteren Georgios Petrides, fra Zucker Hillside Hospital, i Glen Oaks, New York, er clozapin det eneste præparat, der er effektivt ved behandlingsresistent skizofreni. ​​

"Men i 45% til 70% af tilfældene er symptomerne også resistente over for clozapin behandling", skriver han. Derudover får disse patienter kun lidt gavn af, at få tilføjet et andet antipsykotikum oven i clozapin, tilføjer forfatteren.​​

I studiet indgik 39 voksne patienter med skizofreni. De havde mindst moderate psykotiske symptomer, målt ved hjælp af Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) på trods af behandling med clozapin.​​

De blev randomiseret til enten fortsat clozapin behandling eller clozapin samt ECT i otte uger (3 gange om ugen i de første 4 uger og 2 gange om ugen i de sidste fire uger). Clozapin doseringen fortsatte uændret. ​​

Det primære effektmål var respons til behandling, defineret som en reduktion på 40% på de psykotiske subskalaer fra BPRS. Ifølge forfatterne bruger man som regel en reduktion på 20% i studier omhandlende behandlingsresistent skizofreni – men på grund af ECTs kompleksitet og risici mener de, at forventningerne til effekt bør være højere.​​​

Efter otte uger havde 50% af patienterne i ECT-gruppen respons til behandlingen, mens ingen af dem, der ikke fik ECT oplevede respons. Hvis man anvender det konventionelle 20%-kriterium er responsraten på 60%.​

De patienter, der ikke havde fået ECT blev, som planlagt i protokollen, tilbudt ECT efter de første otte uger, og alle tog imod tilbuddet. Responsraten var herefter 47%.​​​

En række andre symptomer og kognitive funktioner blev også vurderet. Patienterne havde generelt et lavt kognitivt niveau inden behandlingen. En række neuropsykologiske vurderinger viste, at der ikke var nogen forskel grupperne imellem på patienternes generelle funktionsniveau. ​

Endvidere observerede forskerne ingen spontane kramper eller abnormt lange krampeanfald, hvilke begge dele er blandt de teoretiske risici ved ECT hos patienter i clozapin behandling.​

"Så vidt vi ved, har vores studie de højeste responsrater af alle former for clozapin augmentation", skriver forfatterne.​

De påpeger, at fremtidig forskning bør undersøge de langvarige virkninger af behandlingen samt behovet for vedligeholdelses ECT-behandling.

Redaktør