ECT er ikke associeret med øget risiko for demens

​En undersøgelse med mere end 1.000 personer med depression eller bipolar affektiv lidelse, som har været behandlet med ECT (elektrisk stimulation af hjernen), viser, at behandlingen ikke er associeret med forøget risiko for senere udvikling af demens. Undersøgelsen har den hidtil længste opfølgningstid.

Det fremgår af en artikel publiceret i Journal of ECT.

"Svær depression er associeret med øget risiko for udvikling af demens", skriver førsteforfatteren Simon Hjerrild, fra Aarhus Universitet. "Men det er uvist, om behandling med ECT påvirker denne risiko".

Ifølge forfatteren er der en række undersøgelser, der tidligere har vist, at ECT ikke øger risikoen for demens, men de er alle begrænset til relative korte opfølgningsperioder. Derudover er det rapporteret, at nogle patienter kan opleve længerevarende eller blivende hukommelsesvanskeligheder efter ECT-behandling.

I nuværende studie undersøgte forskerne risikoen for demens hos 1.089 patienter i op til 34 år efter behandling med ECT.

De indsamlede data fra alle patienter der havde været indlagt på grund af en affektiv lidelse, og som fik ECT, på et universitetshospital i Danmark mellem 1982 og 2000.

Som kontrol identificerede de cirka 3.000 patienter, der også havde været indlagt til behandling af en affektiv lidelse, men som ikke fik ECT.

Derudover identificerede de en kontrolgruppe i baggrundsbefolkningen. I denne gruppe indgik cirka 100.000 personer.

I opfølgningsperioden havde 13,45% af patienterne i ECT-gruppen udviklet en demensdiagnose. Blandt dem der også havde været indlagt med en affektiv lidelse, men som ikke fik ECT, var andelen der udviklede demens 10,53%. I baggrundsbefolkningen udviklede 8,43% demens.

På trods af, at der i ECT-gruppen var en større andel af personer med demens, var forskellen ikke statistisk signifikant (adjusted hazard ratio 0,73; CI: 0,52-1,04).

Men i forhold til baggrundsbefolkningen havde alle patienter med en affektiv lidelse, uanset om de blev behandlet med ECT eller ej, en højere risiko for udvikling af demens.

Den højere, men dog ikke statistisk signifikante, risiko for demens i ECT-gruppen kan ifølge forskerne muligvis forklares ved, at disse patienter formentlig havde sværere depressive symptomer, da de blev indlagt.

"Den tilsyneladende manglende association mellem ECT og langtidsrisiko for demens hos patienter med svær depression bør opmuntre patienter, pårørende og klinikere", konkluderer forfatterne.


Redaktør