ECT-inducerede kognitive gener associeres med øgning af volumen i hippocampus

De kognitive bivirkninger, som følger elektrokonvulsiv behandling (ECT) hos patienter med depression, er associeret med øgning af volumen i hippocampus. Med tiden aftager bivirkningerne, og denne lindring er associeret med, at volumen af hippocampus normaliserer sig. 

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

Ifølge førsteforfatteren Krzysztof Gbyl, fra Psykiatrisk Center Glostrup, er ECT den mest potente behandling mod depression.

"Men den kliniske anvendelse er begrænset på grund af de kognitive bivirkninger, især hukommelsesvanskeligheder", skriver forfatteren.

Han tilføjer at tidligere forskningsresultater tyder på, at hukommelsesvanskelighederne kan være relateret til ændringer i hjerneområdet hippocampus, som følge af ECT-behandlingen.

I denne observationelle prospektive undersøgelse rekrutterede forskerne 22 personer med svær depression. Alle fik ECT-behandling.

Deltagerne fik foretaget 3 MR-scanninger af hjernen: før ECT-behandlingerne, en uge efter behandlingen var afsluttet og efter seks måneder.

Derudover blev deltagernes kognitive evner hver gang vurderet ved hjælp af

Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP), og depressionens sværhedsgrad blev vurderet ved hjælp af Hamilton Rating Scale for Depression.

Forskerne fandt at ECT medvirkede til en øgning af volumen i nogle områder af hippocampus, og dette skete samtidig med at deltagernes kognitive evner blev værre. Efter seks måneder var volumen i hippocampus normaliseret, og deltagernes kognitive funktioner returnerede ligeledes til samme niveau som før ECT-behandlingen.


Redaktør