​​

ECT-relateret angst fortsætter uændret under langtidsbehandling

​Angst forbundet med elektrokonvulsiv terapi (ECT) reduceres under den akutte behandling af depression, men ikke i løbet af vedligeholdelses ECT-behandling.

Konklusionen stammer fra en naturalistisk, prospektiv opfølgningsundersøgelse publiceret i Acta Psychiatrica Scandinavica.

"Angst for ECT er fortsat en af de værste komplikationer ved ECT", skriver førsteforfatteren Jasmien Obbels, fra University of Leuven i Belgien. Derudover, tilføjer forfatteren, er angsten for ECT en af de faktorer, der gør det mindre sandsynligt for en patient at acceptere ECT.

I studiet screenede forskerne 92 patienter, som fik ECT mod en depressiv episode, og 39 blev inkluderet.

De var i gennemsnit 50 år gamle, og de fleste (n = 26) var kvinder. De havde enten unipolar eller bipolar depression, og de fik i den akutte behandlingsfase to stimulationer om ugen i løbet af seks uger. I vedligeholdelsesfasen fik de i gennemsnit yderligere 6 behandlinger, initialt en gang om ugen, derefter med stigende interval.

Angstniveauet blev vurderet ved hjælp af et spørgeskema specifikt udviklet til ECT-relateret angst, ECT-related Anxiety Questionnaire (ERAQ).

Forskerne fandt, at ERAQ-scores faldt signifikant i løbet af de første 12 behandlinger (akut fase), især på grund af de patienter, der havde depression med psykotiske symptomer. Der var også en signifikant association mellem reduktion af angst og reduktion af depressive symptomer under den akutte behandlingsfase.

Men efter de første 6 uger forekom der ikke yderligere reduktion af angstniveauet (angstscores ikke tilgængelige i artiklen).

"Man forventer, at de depressive symptomer kommer i remission i løbet af den akutte behandlingsfase, og at de bliver stabile i vedligeholdelsesfasen, så den kliniske effekt fastholdes", skriver forfatterne. "Det ser ud til, at det samme sker med ECT-relateret angst".


Redaktør