EEG kombineret med rating skala forudser risikoen for psykose hos disponerede personer

En elektroencefalografi (EEG)-undersøgelse kombineret med en rating-skala til vurdering af negative symptomer (Scale for the Assessment of Negative Symptoms; SANS) kan forudse, hvilke disponerede personer der vil udvikle en første psykotisk episode.

​​​

Det konkluderer en artikel publiceret i Schizophrenia Research.

Ifølge forfatteren Peter Fuhr, fra University Hospital Basel, i Schweiz, har tidligere studier vist, at en kvantitativ EEG (qEEG; baseret på analysen af digitale EEG-data) kan korreleres med negative symptomer hos patienter med en kendt første psykotisk episode.

I denne undersøgelse vurderede forskerne om qEEG kunne forudse, om personer med høj risiko for en psykotisk episode ville udvikle en første psykotisk episode.

De vurderede således den prædiktive værdi af qEEG hos personer med genetisk disponering, faldende sociale funktioner eller med afsvækkede (subthreshold) psykotiske symptomer i kortvarige episoder. Disse personer blev kaldt ”at risk mental state for psychosis” (ARMS).

Forskerne vurderede data fra 13 ARMS-personer, som i løbet af en fire-årig observationssperiode udviklede en første psykotisk episode (ARMS-T). Som kontrol blev der vurderet data fra 15 ARMS-personer, som ikke udviklede en psykotisk episode (ARMS-NT).

Efter justering for en række faktorer, kunne hverken qEEG eller SANS alene forudse den første psykotiske episode.

Men SANS-score kombineret med qEEG kunne forudse den første psykotiske episode. Ud af flere forskellige matematiske modeller der blev testet, kunne den bedste model i 89% af tilfældene korrekt forudse, hvem der ville udvikle en første psykotisk episode.

Ifølge forfatterne, betyder resultaterne, at qEEG-data muligvis kan bruges til differentiel diagnostik ved tilstande med negative symptomer – de understreger dog, at flere studier er nødvendige for at afdække, hvorvidt andre faktorer – fx alder – kan påvirke disse resultater.​

Redaktør