Ekspression fra to gener associeres med skizofreni

​Variationer i to gener, som er involveret i elimination af synapser – forbindelser mellem to nerveceller – er a​ssocieret med risiko for skizofreni: ​jo større aktivitet i disse gener, jo højere risiko for skizofreni. ​

​Dette er hovedkonklusionen fra en artikel publiceret i Nature.​

Ifølge førsteforfatteren Aswin Sekar, fra Harvard Medical School, i Boston, Massachusetts, er det velkendt, at der er en association mellem risikoen for skizofreni og genetiske variationer, især i et område i kromosom 6, som er kendt som major histocompatibility complex (MHC). Dette genetiske område er involveret i kroppens immunforsvar.

Men indtil nu har man ikke kunnet påvise en relation mellem skizofrenirisiko og specifikke gener eller genetiske variationer i MHC.

Forskerne fokuserede på et af kandidatgenerne – C4 – i MHC-området. Genet har to variationer, C4A og C4B, og antallet af kopier af disse gener varierer fra person til person.

Forskerne undersøgte antallet af kopier af disse gener, i genetisk materiale fra cirka 30.000 personer med skizofreni og 35.000 personer uden skizofreni. C4-aktiviteten i mus blev også undersøgt.

De faldt, at C4 producerer et protein i nervecellerne, og at proteinet er associeret, hos mus, med fjernelse af synapserne under den normale udvikling af nervesystemet.

De fandt endvidere, at der er en positiv association mellem antallet af kopier af C4 og genets ekspression (og dermed produktion af proteinet associeret med genet).

Derudover, og vigtigst, fandt forskerne, at jo højere ekspression af C4A, jo højere risiko for skizofreni.

Ifølge forskerne, er det kendt, at der også hos mennesker sker en omfangsrig eliminering af synapser, som en del af nervesystemets modning i ungdommen og det tidlige voksenliv. "Skizofreni kunne opstå eller intensiveres af en overdreven eller uhensigtsmæssig fjernelse af synapser i ungdommen eller det tidlige voksenliv", spekulerer forfatterne.

Hypotesen er, ifølge dem, i overensstemmelse med tidligere data, som viser mindre gråsubstans i hjernen, uden tab af celler, samt færre synapser i nervecellerne hos personer med skizofreni.

"Studiet giver os endelig den første indgang til den molekylære ætiologi af skizofreni, og måske en retning mod udviklingen af behandlinger", skriver Ryan Dhindsa, fra Columbia University Medical Center, i New York.

Redaktør