​​

Ekstremt tidligt fødte børn har høj forekomst af angst og ADHD i ungdommen

​Cirka 17% af de unge, som er født før graviditetsuge 28, har angst i 15-årsalderen, 18% har ADHD og cirka en tredjedel har mindst en psykiatrisk diagnose. Dem, der har to eller flere psykiatriske diagnoser har øget risiko for at klare sig dårligere i skolen.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Journal of the American Academy of Child and Adolescence Psychiatry.
 
Ifølge førsteforfatteren Jean Frazier, fra University of Massachusetts Medical School i
Worcester, Massachusetts, er det velkendt, at tidligt fødte børn er i høj risiko for at opleve neurologiske eller psykiske udviklingsproblemer.
 
Den øgede risiko kan ifølge forfatteren skyldes eksponering for en række stressorer og biologiske problemstillinger såsom inflammation, forstyrrelse i hjerneudviklingen, smerter eller manglende døgnrytme.
 
Men ”de fleste af undersøgelserne vedrørende psykiatriske problemstillinger hos tidligt fødte personer har haft fokus på den tidlige barndom eller skolealder”, skriver forfatteren.
 
I dette studie indsamlede forskerne data fra 670 15-årige deltagere fra en større prospektiv undersøgelse, som startede i 2002. På det tidspunkt rekrutterede forskerne 1.249 mødre og deres 1.506 ekstremt tidligt nyfødte børn fra centre i 11 byer i USA. De fleste nyfødte (80%) havde en fødselsvægt på 1 kg eller mindre.
 
Oplysningerne blev indsamlet ved hjælp af psykiatriske interviews, kognitiv testning og spørgeskemaer til de unge og deres forældre.
 
ADHD var den hyppigste diagnose, med en forekomst på 18%. Angstlidelser var til stede hos 17,5%, hvoraf 8% havde generaliseret angst. Depression og bipolar lidelse var til stede hos 4% henholdsvis 1%.
 
En tredjedel havde mindst en psykiatrisk diagnose (15% = 1 diagnose; 9% = 2 diagnoser; og 8% havde 3 eller flere diagnoser).
 
I forhold til dem, der ikke havde nogen psykiatrisk diagnose (66%), havde de unge med mindst 2 diagnoser forringet funktionsniveau. De oplevede oftere at skulle gå et skoleår om (27% vs. 16%) eller at have behov for specialundervisning (71% vs. 46%).
 
Studiet omfattede ikke en kontrolgruppe, men forekomsten af psykiatriske diagnoser er højere end hos andre befolkningsbaserede undersøgelser i USA, som for eksempel generaliseret angst (8% vs. 0,4%). Forekomsten af mindst en psykiatrisk diagnose var 50% højere end ved andre undersøgelser.
 
Forskerne foreslår, at unge som er ekstremt tidligt fødte, bliver screenet for psykiatriske diagnoser, så mulige interventioner kan iværksættes tidligt.


Redaktør