​​

En dags online kognitiv terapi-workshop lindrer depression hos mødre

​En daglang workshop baseret på kognitiv terapi reducerer depressive symptomer hos kvinder med fødselsdepression. Interventionen reducerer også angstsymptomer samt bedrer tilknytning til barnet.

Konklusionerne er fra en klinisk randomiseret undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Ryan Van Lieshout, fra McMaster University i Hamilton, Canada, kan op til 20% af alle mødre være påvirket af en fødselsdepression, og på grund af corona-pandemien er risikoen blevet endnu større og adgangen til behandling sværere.

I studiet vurderede forskerne 917 kvinder, som enten var blevet henvist til undersøgelsen af en sundhedsfaglig person eller selv havde henvendt sig efter at have set annoncer i sociale medier. ​

Alle skulle, for at være med i projektet, have født et barn i løbet af de forudgående 12 måneder og have en score på Edinburgh Postnatal Depression Scales (EPDS) på mindst 10 (score varierer fra 0 til 30).

Cirka halvdelen (n = 403) blev rekrutteret til projektet. De var i gennemsnit 32 år gamle, og deres børn var 5 måneder gamle i gennemsnit. Deres EPDS var omkring 16, og 22% af dem var i antidepressiv behandling.

Deltagerne blev randomiseret til enten at modtage interventionen eller til at fortsætte med vanlig behandling og modtage interventionen efter endt undersøgelse (kontrolgruppen).

Interventionen bestod af en interaktiv, live heldags workshop via Zoom, inddelt i 4 moduler (undervisning, øvelser, diskussion og rollespil). Hver workshop havde 16 deltagere.

Efter 12 uger oplevede deltagerne i interventionsgruppen et statistisk signifikant og klinisk relevant fald på EPDS fra 16,47 til 11,65 mod et fald fra 15,92 til 14,04 i kontrolgruppen.

Chancen for en klinisk relevant lindring i symptomerne var 4 gange højere i interventionsgruppen i forhold til kontrolgruppen (odds ratio 4,15; 95% CI 2,66-6,46).

Angstsymptomer målt ved Generalized Anxiety Disorder Questionnaire (GAD-7) faldt også signifikant i forhold til kontrolgruppen. Der var også en signifikant effekt på tilknytning til barnet målt ved Postpartum Bonding Questionnaire. ​

Forfatterne konkluderer, at undersøgelsen viser at workshoppen, med blandt andet selvhenvendte kvinder med fødselsdepression, som tillæg til vanlig behandling er mere effektiv end vanlig behandling alene.


Redaktør