En times inhalationsbehandling giver hurtig lindring af depression

​En times behandling med dinitrogenoxid – der har den samme virkning som ketamin – fører til næsten øjeblikkelig symptomlindring hos patienter med terapiresistent depression, og effekten varer mindst et døgn. Sikkerhedsprofilen ved langtidsbrug er dog ukendt.​

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Biological Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatteren Peter Nagele, fra Washington University, i St. Louis, Missouri, er dinitrogenoxid – også kendt som lattergas – en NMDA-receptor antagonist, i lighed med ketamin, et andet stof, der har hurtig antidepressiv virkning.

Dinitrogenoxid er i forvejen bredt anvendt, blandt andet som bedøvelsesmiddel hos tandlæger og har kendt anxiolytisk virkning. Ifølge forfatterne er det aldrig blevet undersøgt, om stoffet har antidepressiv virkning på mennesker.

I dette proof-of-concept studie blev der rekrutteret 20 patienter med terapiresistent depression.

De blev randomiseret til en times behandling med enten inhaleret dinitrogenoxid eller inhaleret placebo. Det var en cross-over trial, dvs. at efter en uge, fik de patienter, der først havde fået dinitrogenoxid, en times behandling med placebo, mens de øvrige fik en times behandling med dinitrogenoxid.

Det primære effektmål var ændringer af depressive symptomer, målt ved hjælp af Hamilton depressionsskala.

To timer efter behandlingen med dinitrogenoxid oplevede patienterne et signifikant fald i Hamiltonscore (fald på 4,8 points), og efter 24 timer var faldet endnu større (5,5 points). Placebobehandlingen blev ikke forbundet med signifikant fald i Hamiltonscore.

De items, der viste størst fald med behandlingen var nedsat humør, skyldfølelse, selvmordstanker og fysisk angst. Tre patienter opnåede fuld remission af depression, mens 4 andre havde en lindring på mindst 50% af symptomerne.

Forskerne fandt endvidere, at der også var tale om en carry-on effekt, således at behandlingen efter en uge stadig havde en signifikant virkning på depressionssymptomerne.

Der var ingen alvorlige bivirkninger, og alle bivirkninger var kortvarige. Behandlingen blev afbrudt hos tre patienter (på grund af ubehag, kvalme og opkast).

Forskerne understreger, at dette er et pilot studie, og at flere undersøgelser bør foretages, blandt andet omkring de risici, der er forbundet med en eventuel langtidsbehandling (herunder neurologiske og hæmatologiske problemer).

Redaktør