Farmakologisk behandling af misbrug associeres med nedsat risiko for selvmord og kriminalitet

​Den farmakologiske behandling af alkohol- og opioidmisbrug er associeret med lavere risiko for selvmordsadfærd og kriminalitet. Behandlingen er også associeret med en lavere risiko for overdosis ved uheld – bortset fra et af præparaterne, hvor risikoen er forhøjet.

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Yasmina Molero, fra University of Oxford, Storbritannien, er acamprosat og naltrexon associeret med lavere forbrug af alkohol, mens naltrexon, metadon og buprenorphin reducerer opioidmisbrug og er associeret med bedre psykosocial funktion.

"Men vi ved kun lidt om, hvordan præparaterne påvirker andre effektmål såsom selvmordsadfærd og kriminalitet", skriver hun.

Sammen med kollegaer fra Sverige identificerede hun via svenske registre 21.281 personer, der fik behandling med et af præparaterne i perioden mellem 2005 og 2013.

For at undersøge, hvordan behandlingen påvirkede disse effektmål, sammenlignede forfatterne de perioder, hvor patienterne var i behandling, med de perioder, hvor de ikke fik behandling med et af præparaterne.

Acamprosat blev ikke associeret med hverken øget eller nedsat risiko for selvmordsadfærd, overdosis ved uheld eller kriminalitet.

Personer, der fik behandling med naltrexon havde en 20% lavere risiko for overdosis i forhold til de perioder, hvor de ikke fik behandling (hazard ratio: 0,82).

Buprenorphin blev også associeret med en 25% lavere risiko for overdosis – samt cirka 25% lavere risiko for fængsling på grund af kriminalitet (både voldsrelateret, ikke-voldsrelateret samt misbrugsrelateret).

Metadon blev associeret med 40% lavere risiko for selvmordsadfærd samt 15% lavere risiko for kriminalitet. På den anden side blev metadon associeret med en 25% højere risiko for overdosis. 


Redaktør