Fast algoritme behandler fødselspsykose uden ECT

En standardiseret behandlingsstrategi med benzodiazepiner, antipsykotika og lithium – i denne rækkefølge – er effektiv ved behandling af fødselspsykose. Vedligeholdelsesbehandling med lithium monoterapi er effektivt til at forebygge tilbagefald.

​Det er hovedkonklusionerne fra en prospektiv og ikke randomiseret undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry.​​

Ifølge førsteforfatteren Veerle Bergink, fra Erasmus Medical Center, i Rotterdam, Holland, findes der kun ganske få artikler om behandling af fødselspsykose, og der er ingen randomiserede studier. ”De fleste er kasuistikker, og få af dem har flere end ti patienter”, skriver forfatteren.

Forfatteren forklarer, at de tidlige symptomer på fødselspsykose er insomni, skiftende humør og obsessive bekymringer omkring barnet, efterfulgt af mere alvorlige symptomer såsom vrangforestillinger, hallucinationer og desorganiseret adfærd. ​​​​

”På grund af det kliniske billede og prædispositioner […], betragtes fødselspsykosen normalt som en tilstand inden for det bipolare spektrum, og ikke en primær psykotisk sygdom”, skriver forfatterne.

I studiet indgik 64 patienter med fødselspsykose. Patienter, der var kendt, fra tidligere, med psykose eller mani blev ekskluderet.​​

Alle patienter blev behandlet ifølge en fast algoritme. Initialt blev der tilbudt lorazepam før sengetid i tre dage (trin 1), med henblik på at opnå remission ved genetablering af søvnrytmen. Her opnåede kun 4 patienter remission (symptomfrihed i mindst en uge).​

Hvis patienten fortsat var manisk eller psykotisk efter tre dage, startede man antipsykotisk behandling med haloperidol (2-6 mg dagligt) eller et nyere antipsykotikum, hvis haloperidol ikke kunne tåles (olanzapin og quetiapin). Med kombinationsbehandling med lorazepam og et antipsykotikum (trin 2) remitterede 12 (19%) af patienterne. ​​

Efter to uger i trin 2 uden remission fik patienterne adjuverende lithium (plasmakoncentration 0,8-1,2 mmol/L). Her kom yderligere 47 patienter (73%) i remission.​​

I alt kom 63 ud af 64 patienter i remission i løbet af de tre trin. Den gennemsnitlige tid til remission var 40 dage. Den resterende patient blev udskrevet mod givet råd under trin 3 (denne patient blev på et senere tidspunkt behandlet med ECT).​​

Lorazepam behandlingen blev trappet ned hos alle patienter efter remission; de patienter, der kom i remission i trin 2 fortsatte med antipsykotisk behandling i ni måneder, og de patienter, der kom til trin 3 fik deres antipsykotika trappet ned og fortsatte med lithium monoterapi. ​​

Efter ni måneder var de fleste (80%) fortsat i remission. Blandt dem, der fik tilbagefald (enten psykotisk eller affektiv episode) oplevede de fleste en depression; der var også et tilfælde af mani og et tilfælde af en ikke affektiv psykose. ​​

De patienter, der var i lithium vedligeholdelsesbehandling (plasmakoncentration 0,6-0,8 mmol/L) havde en signifikant lavere recidivrate end dem, der var i antipsykotisk monoterapi.​

”Vores resultater peger på, at lithium er meget effektivt i den akutte behandling [af fødselspsykose] når det gives sammen med et antipsykotikum”, skriver forfatterne​.​

Redaktør