​​​

Fedmekirurgi øger risiko for alkoholmisbrug

Fedmekirurgi (bariatrisk kirurgi), og især én af de flere forskellige procedurer, er associeret med øget risiko for alkoholmisbrug.

Konklusionen er fra en prospektiv observationel undersøgelse publiceret i JAMA (Journal of the American Medical Association).​

Ifølge studiets førsteforfatter, Wendy King, fra University of Pittsburgh, i Pittsburgh, USA, er der præliminær evidens for, at nogle fedmekirurgiske procedurer ændrer alkohols farmakokinetik. ​

I studiet fulgte forfatterne 1.945 patienter, der fik foretaget et fedmekirurgisk indgreb. Patienternes gennemsnitlige body mass index før operationen var 46.

Alkoholforbruget blev vurderet ved hjælp af et valideret spørgeskema, Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). ​​

Forfatterne fandt ingen signifikante forskelle på prævalensen af alkoholmisbrug før operationen og i året efter operationen. Men prævalensen var signifikant øget i det andet år efter operationen (9,6% vs. 7,6%; p = 0,01).​

En række faktorer påvirkede signifikant misbrugets prævalens, bl.a. tidligere regelmæssigt forbrug af alkohol (odds ratio: 6,37) og tobaksrygning (odds ratio: 2,58).​​

Risikoen var også afhængig af, hvilken type operation, der blev foretaget. ​Laparoskopisk justerbar gastrisk banding (hvor der placeres et justerbart bånd omkring den øvre del af ventriklen) blev ikke associeret med øget alkoholmisbrug, mens den mest anvendte Roux-en-y gastric bypass (en bypass teknik) blev signifikant associeret med en fordobling af risikoen i forhold til gastrisk banding (odds ratio: 2,07).​​

Ifølge forfatterne er resultaterne forenelige med tidligere præliminære data, der tyder på en ændring af alkohols farmakokinetik og sensitivitet efter især en Roux-en-y gastric bypass operation.​​

”Patienterne har en højere [...] og hurtigere peak-koncentration af alkohol i blodet, og det tager længere tid for dem, at blive ædru igen”, skriver forfatterne.

De mener, at resultaterne har vigtige kliniske implikationer. ”Patienterne bør informeres om fedmekirurgiens [...] potentielle virkninger på alkoholforbruget”, skriver de.​

”Screening for alkoholmisbrug og, om nødvendigt, henvisning til specialiseret behandling, bør være en del af den præ- og postoperative behandling”, konkluderer de.

Redaktør