Fire ugers nedtrapning efterfulgt af substitutionsterapi er effektivt mod opioid misbrug

Halvdelen af de patienter, der er afhængige af morfikabaseret medicin, kan trappes ud af medicin på fire uger og forblive fri for opioider i mindst 12 uger, så længe de fortsætter med substitutionsbehandling.

​​​

Konklusionen stammer fra en randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret undersøgelse. Resultaterne blev publiceret i JAMA Psychiatry.​

”Selvom substitutionsbehandling er den anbefalede behandling for de fleste patienter med opioidafhængighed, er afvænningen et vigtigt behandlingsalternativ”, skriver førsteforfatteren Stacey Sigmon, fra University of Vermont, i Burlington, USA.​​

Forskerne rekrutterede 70 patienter med afhængighed af morfikabaseret medicin. I første omgang blev alle stabiliseret med behandling med buprenorphin kombineret med naloxon i to uger, hvor doseringerne blev tilpasset den enkelte patients behov.​​

De blev derefter randomiseret til nedtrapning over en, to eller fire uger. Efter nedtrapningen blev hver patient sat i naltrexon behandling.​​

Efter 12 uger var signifikant flere af de patienter, der blev nedtrappet over fire uger fortsat uden forbrug af morfika i forhold til dem, der blev trappet ned over to eller en uge (50% vs. 16% hhv.20%).​​

”Resultaterne peger på, at en betydningsfuld undergruppe af patienterne kan have en positiv respons”, konkludere forfatterne.

Redaktør