Fluoxetin øger ikke den antidepressive effekt af kognitiv terapi hos unge

​Fluoxetin kombineret med kognitiv terapi mod depression hos unge er ikke mere effektivt end kognitiv terapi alene. For patienter over 18 år er der dog nogen evidens for, at kombinationen er virksom.

​Konklusionerne er fra en randomiseret, dobbeltblindet og placebokontrolleret klinisk undersøgelse publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Christopher Davey, fra National Centre of Excellence in Youth Mental Health, i Melbourne, Australien, anvender man ofte antidepressiv medicin til behandling af depression hos unge.

"Men det er uklart om antidepressiv medicin bør tillægges kognitiv terapi som førstevalgsbehandling", skriver forfatteren.

I studiet rekrutterede forskerne 153 deltagere, i alderen 15-25 år, fra 4 forskellige centre i Australien.

Alle deltagerne havde en svær depression ved studiestart, målt ved hjælp af Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), med en gennemsnitlig score på 33. De fleste (63%) havde komorbid angst.

De blev randomiseret til at modtage 12 ugers behandling med enten kognitiv terapi og fluoxetin eller kognitiv terapi og placebo. De kunne være i behandling med benzodiazepiner, hvis der var klinisk indikation.

Kognitiv terapi blev administreret i ugentlige sessioner à 50 minutter. Fluoxetin dosis startede ved 20 mg dagligt, med mulighed for at øge til 40 mg dagligt.

Efter de 12 ugers behandling oplevede patienterne i begge grupper en lindring af de depressive symptomer. De patienter, der fik kognitiv terapi og placebo oplevede et fald i MADRS-score på 13,7 points, mens de patienter, der fik kognitiv terapi og fluoxetin oplevede et fald på 15,1 points (ingen signifikant forskel grupperne imellem).

Post-hoc analyser viste, at blandt de patienter, der var yngre end 18 år, var der ingen forskelle grupperne imellem, mens der blandt patienterne over 18 år var evidens for en større reduktion af MADRS-score i fluoxetin-gruppen i forhold til placebogruppen.

I perioden var der 5 selvmordsforsøg i gruppen der fik kognitiv terapi og placebo, mod et enkelt forsøg i gruppen der fik kognitiv terapi og fluoxetin.


Redaktør