​​​

Fluoxetin kan anvendes til vedligeholdelsesbehandling hos nogle bipolare

Når en akut depressiv episode hos en patient med bipolar affektiv lidelse type II bliver velbehandlet med fluoxetin, kan vedligeholdelsesbehandlingen godt fortsætte med dette antidepressivum – eller man kan skifte til lithium eller blot stoppe behandlingen. Risikoen for recidiv er nemlig den samme for de tre strategier.

Konklusionerne er fra en randomiseret, placebokontrolleret undersøgelse publiceret i British Journal of Psychiatry.​​

Førsteforfatteren Jay Amsterdam, fra University of Pennsylvania, i Philadelphia, USA, og kollegaer rekrutterede 167 patienter med bipolar affektiv lidelse type II til undersøgelsen. Formålet var, at undersøge, om lithium var bedre en fluoxetin til vedligeholdelsesbehandling.​​

Alle patienter blev behandlet med 80 mg fluoxetin dagligt i 12 uger på grund af depression. Lidt under halvdelen (n = 65) stoppede behandlingen af forskellige årsager.​​

Blandt de 83 resterende forsvandt de depressive symptomer. Disse patienter blev derefter randomiseret til behandling med enten fluoxetin (10-40 mg dagligt), lithium (300-1.200 mg dagligt, plasmamonitoreret) eller placebo.​​

Efter 50 ugers behandling var der ingen forskelle grupperne imellem på andelen af patienter, der fik recidiv af depressionen. Der var heller ingen forskel på ændring i maniske symptomer eller i risikoen for kliniske eller subkliniske maniske episoder.​​

”Resultaterne stiller spørgsmålstegn ved de kliniske retningslinjer, der fraråder vedligeholdelsesbehandling med antidepressiva hos patienter [...] med bipolar affektiv lidelse type II”, konkluderer forfatterne.​​

Ifølge en ledsagende kommentar fra Michael Thase, også fra University of Pennsylvania, kan resultaterne ikke generaliseres. ​​

”Men [de] peger på, at der ikke er mange grunde til at undgå antidepressiva hos bipolare type II patienter, der ikke tidligere har været i behandling med antidepressiva, eller som tidligere har været velbehandlet med et antidepressivum.

Redaktør