Fluoxetin med eller uden psykoterapi synes bedst mod depression hos børn og unge

​Den første metaanalyse, der sammenligner alle randomiserede undersøgelser om emnet og omfatter en række psykofarmakologiske og psykoterapeutiske behandlinger, viser at kun fluoxetin, med eller uden kognitiv terapi, er mere effektivt end placebo. Ingen farmakoterapi alene er mere effektiv end psykoterapi alene. Kun interpersonel terapi er mere effektiv end placebo terapi

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Xinyu Zhou, fra Chongqing Medical University i Kina, er evidensen vedrørende den relative effektivitet og sikkerhed af antidepressiva, psykoterapi eller en kombination af begge ikke konklusiv.

I artiklen identificerede forfatterne 71 kliniske randomiserede undersøgelser, som omfattede i alt 9.510 deltagere med en akut depressiv episode. De fleste deltagere havde moderat til svær depression. Deltagernes gennemsnitlige alder var 14 år.

Undersøgelserne vurderede effekten af 16 forskellige antidepressiva, 7 former for psykoterapi og 5 forskellige kombinationer af antidepressiv medicin og psykoterapi. De forskellige interventioner blev sammenlignet med placebo (både placebopiller og psykologiske kontrolinterventioner) samt indbyrdes.

Kun fluoxetin alene og fluoxetin kombineret med kognitiv terapi er mere effektivt end placebo (vedrørende både medicin og psykologiske interventioner; standardised mean differences -0,73 hhv -0,51).

Fluoxetin kombineret med kognitiv terapi er mere effektivt end kognitiv terapi alene og psykodynamisk terapi alene.

Af de psykologiske behandlinger er kun interpersonel terapi mere effektivt end alle psykologiske placebo-interventioner. 

Vedrørende sikkerhed er venlafaxin associeret med øget risiko for selvmordstanker og -adfærd i forhold til placebo (odds ratio: 8,31; 95% CrI: 1,92-343,17) og i forhold til andre interventioner.

"Fluoxetin alene eller i kombination med kognitiv terapi synes at være det bedste valg til den akutte behandling af moderat til svær depression [hos børn og unge]", konkluderer forfatterne, som også påpeger, at kvaliteten af evidensen er lav.


Redaktør