Folat og B12 vitamin lindrer negative symptomer

Adjuverende behandling med folsyre og B12 vitamin (cobalamin) lindrer negative symptomer hos skizofrene. Behandlingen virker dog kun hos de patienter, der i forvejen er genetisk disponerede for at have lave koncentrationer af folat.

​​​

Konklusionerne er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry (tidligere Archives of General Psychiatry).​​

”Negative symptomer er tidligere blevet associeret med lav koncentration af folat i blodet”, skriver førsteforfatteren Joshua Roffman, fra Harvard Medical School, i Boston.​​

I studiet blev der rekrutteret 140 patienter med skizofreni. De var alle i stabil psykofarmakologisk behandling (uændret antipsykotisk dosis) i de seks forudgående uger. De havde alle en score på mindst 60 på Positive and Negative Syndrome Scale.​

Patienterne blev randomiseret til enten behandling med folsyre (2 mg dagligt) og B12 vitamin (400 mikrogram dagligt) eller placebo.​​

Behandlingen varede 16 uger.

Generelt oplevede patienterne i interventionsgruppen en bedring i negative symptomer i forhold til kontrolpatienterne. Men forskellen skyldes især effekten på de patienter, der havde en bestemt genetisk variation (på genet FOLH1), der påvirker folats metabolisme. ​​

Behandlingen påvirkede ikke de positive symptomer eller patienternes depressive symptomer – uanset genetiske variationer.​​

Effektmålene blev vurderet ved hjælp af en række validerede skalaer.

Redaktør