Forældreadministreret kognitiv terapi er effektivt mod angst hos børn

Angst hos børn kan behandles med kognitiv adfærdsterapi givet af forældre, som får vejledning af terapeuter. Vejledningen bør være løbende og mindst en gang om ugen for en hurtig effekt.

​​​

Konklusionerne er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i British Journal of Psychiatry.​​

Førsteforfatteren Kerstin Thirlwall, fra University of Reading, i Berkshire, Storbritannien, og kollegaer rekrutterede 194 børn til undersøgelsen. De havde alle sammen en angstlidelse, og ingen af deres forældre havde angst.​

Børnene blev derefter randomiseret til tre grupper. I den ene modtog forældrene vejledning og træning om, hvordan de skulle administrere kognitiv adfærdsterapi til deres børn. I denne gruppe havde forældrene en session om ugen i løbet af otte uger (halvdelen af sessionerne var over telefon).​

I den anden gruppe modtog forældrene kun vejledning hver anden uge (hvoraf halvdelen også var telefoniske).​

Den sidste gruppe børn blev allokeret til en venteliste kontrolgruppe.​​

Behandlingen varede otte uger. I perioden havde 50% af børnene i gruppen, hvor forældrene fik den mere intensive vejledning, remitteret fra deres primære angstlidelse, signifikant flere end de 25% blandt børnene i kontrolgruppen. ​​

Effekten af den mindre intensive behandling var ikke statistisk signifikant i forhold til kontrolgruppen.​​

Efter seks måneder havde cirka halvdelen af børnene i hver af de to aktive grupper remitteret fra deres primære diagnose, således at 76% henholdsvis 71% var fri for deres angstlidelse. Forfatterne undersøgte ikke, hvor mange af børnene fra ventelistegruppen der også havde remitteret fra deres angstlidelse efter seks måneder.​​​

Forfatterne fandt endvidere, at behandlingen var effektiv uanset trænerens erfaringsniveau som kognitiv terapeut. ​

Ifølge forfatterne er interventionen relativt billig og kan indføres uden at påvirke barnets daglige rutiner.

Redaktør