Forbrug af cannabis associeres med reduktion i intelligenskvotient

​Hyppigt forbrug af hash i teenageårene er associeret med et fald i intelligenskvotient (IQ) på et senere tidspunkt i livet, viser den første metaanalyse af emnet, der er baseret på data, der fulgte deltagerne over tid. Forskerne definerede hyppigt forbrug som mindst en gang om ugen i mindst 6 måneder.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Psychological Medicine.

"Forbrug af cannabis i teenageårene er særligt bekymrende, idet en hjerne under udvikling kan være særligt udsat for skade i denne periode", skriver førsteforfatteren Emmet Power, fra Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin.

Ifølge forfatteren har tidligere undersøgelser om emnet givet modstridende resultater, til dels fordi en del af undersøgelserne ikke har fulgt deltagerne prospektivt over tid, men blot har vurderet et øjebliksbillede af den formodede påvirkning.

I metaanalysen identificerede forfatterne 7 undersøgelser, der omfattede 808 personer, der havde et fast forbrug af cannabis, samt 5.308 personer, som ikke brugte cannabis.

Deltagernes IQ blev vurderet mindst 2 gange, hvor den sidste vurdering skete mindst en måned efter sidste anvendelse af cannabis.

Efter at tage hensyn til en række faktorer, der kan påvirke deltagernes kognitive evner, blandt andet uddannelsesniveau, forbrug af alkohol og tobak samt psykiske lidelser såsom depression og ADHD, fandt forskerne, at et hyppigt forbrug af cannabis blev signifikant associeret med et fald i IQ på cirka 2 points.

Selvom forskerne ikke vurderer, at en reduktion i IQ i denne størrelsesorden har klinisk signifikans, konkluderer de, at den negative effekt understøtter den opfattelse af, at prævalens af cannabisforbrug i denne aldersgruppe bør reduceres, da denne alder er afgørende i forhold til færdiggørelse af uddannelse og etablering af arbejds- og sociale relationer.


Redaktør