Fordel af skift til ny monoterapi ved skizofreni kan være afhængig af præparatet

Patienter med akutte skizofrenisymptomer, der ikke responderer på behandling med risperidon, kan få mere gavn af et skift til olanzapin end af at få begge præparater samtidigt. På den anden side kan patienter, der ikke får respons på olanzapinbehandling profitere mere af en kombinationsbehandling med risperidon.

​​​​​​

Konklusionerne er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i Schizophrenia Research.​​​

Førsteforfatteren Kotaro Hatta, fra Juntendo University Nerima Hospital, i Tokyo, og kollegaer rekrutterede 156 patienter med akutte skizofrenisymptomer. De blev sat i behandling, uden randomisering, med enten risperidon eller olanzapin.​

Blandt de patienter der var i risperidonbehandling, havde 27 ikke tilstrækkelig respons efter to uger, på trods af øgning i dosis; i olanzapinbehandlingen havde 24 ikke tilstrækkelig respons.​

Disse patienter uden respons blev herefter randomiseret til enten at skifte til det andet præparat eller til at få begge antipsykotika samtidigt.​​

Efter 12 ugers behandling fandt forskerne ingen statistisk signifikante forskelle på bedring i symptomerne grupperne i mellem. ​​

I begge tilfælde havde kombinationsbehandlingen dog en numerisk højere bedringsrate på Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS; bedring på mindst 40%). I gruppen med initial behandling med risperidon var raterne således 29% vs. 8%; i olanzapingruppen: 50% vs. 25%.​​

Endvidere peger behandlingsophørsmønstret på, at der kan være forskel på tolerancen. De patienter, der skiftede fra risperidon til olanzapin havde den samme behandlingsophørsrate som dem, der fra starten af havde god respons på risperidon; mens dem, der fik tilføjet olanzapin havde højere behandlingsophørsrate. ​​

”Dette peger indirekte på, at et skift til olanzapin er bedre end at tilføje olanzapin hos de patienter, der ikke har en tilstrækkelig respons ved initial behandling med risperidon”, skriver forfatterne.​​

Blandt de patienter, der fik den initiale behandling med olanzapin pegede mønstret på, at kombinationsbehandlingen kan være bedre end at skifte til risperidon.​​

Forskerne konkluderer dog, at resultaterne bør bekræftes i andre undersøgelser inden de kan applikeres i den kliniske praksis.
​​
Redaktør