Forebyggende antidepressiva hos rapid-cycling bipolare patienter forringer prognose

​Langtidsbehandling med antidepressiva er associeret med øget risiko for depressive episoder hos en undergruppe af patienter med bipolar affektiv sindslidelse – dem, der er kendt med flere affektive episoder om året (rapid cycling). ​​

Konklusionen stammer fra den første undersøgelse om emnet, hvor nyere antidepressiva blev anvendt. Resultaterne blev publiceret i Journal of Affective Disorders.

I studiet blev der rekrutteret 68 patienter med bipolar affektiv sindslidelse, hvoraf 17 var rapid cyclers.

De var alle velbehandlede efter en depressiv episode og havde været stabile i mindst to måneder. Depressionen blev behandlet med antidepressiva og stemningsstabiliserende medicin.

Patienterne blev randomiserede til enten at stoppe eller fortsætte med den antidepressive medicin. Alle fortsatte med stemningsstabiliserende medicin.

Patienterne blev derefter fulgt i op til tre år.

Blandt de patienter, der fortsatte med antidepressiv medicin, havde de der var rapid cyclers 268% flere affektive episoder og 293% flere depressive episoder i forhold til dem, der ikke var rapid cyclers.

Derudover tilbragte rapid cyclers i denne gruppe 29% mindre tid i remission end dem, der ikke var rapid cyclers.

"Disse forskelle mellem rapid-cyclers og ikke-rapid-cyclers, er ikke blevet set blandt de patienter, der blev randomiseret til at stoppe den antidepressive behandling", skriver forskerne.

Da forfatterne alene analyserede undergruppen af patienter, der var rapid cyclers, var resultaterne i overensstemmelse med ovenstående analyser – på trods af det lave antal patienter.

Ifølge førsteforfatteren Rif El-Mallakh, fra University of Louisville, i USA, findes der en tidligere randomiseret undersøgelse, hvor tricykliske antidepressiva blev undersøgt – med lignende resultater.

"På trods af tidligere god respons på den antidepressive behandling, og samtidig brug af stemningsstabiliserende medicin, blev langtidsbehandling med antidepressiva hos rapid cyclers associeret med forværrede effektmål", konkluderer forfatterne.

Redaktør