​​​​

Forlænget behandling halverer risiko for ny psykotisk episode

Asymptomatiske patienter, der fortsætter i antipsykotisk behandling længere end et år efter den første psykotiske episode, har en 50% lavere risiko for nye psykotiske symptomer end dem, der stopper behandlingen.

Konklusionen stammer fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i British Medical Journal.

Ifølge førsteforfatteren Eric Chen, fra University of Hong Kong, er der begrænset evidens for, hvor længe behandlingen bør vare efter en første psykotisk episode.

”Kliniske retningslinjer anbefaler en vedligeholdelse af behandlingen i et år efter symptomdebut, men der er ikke enighed vedrørende længere behandlingsperioder”, skriver han.

I studiet blev der rekrutteret 178 voksne patienter, som havde haft en første psykotisk episode. De blev rekrutteret via et landsdækkende program til vurdering af unge med psykose (EASY - Early Assessment Service for Young People with Psychosis).

Alle patienterne var blevet behandlet (med forskellige antipsykotika) i mindst et år og havde været symptomfri i mindst otte uger ved rekrutteringstidspunktet.

De blev randomiseret til enten vedligeholdelsesbehandling med fast dosis quetiapin (400 mg dagligt) eller placebo i et år.

I perioden, havde de patienter, der var blevet behandlet med quetiapin en 41% risiko (CI: 29%-53%) for en ny psykotisk episode, hvilket var signifikant mindre end risikoen på 79% (CI: 68%-90%) i kontrolgruppen.

Quetiapinbehandlingen blev forbundet med flere bivirkninger end placebo, men risikoen for behandlingsophør, uanset årsag, var ens i begge grupper (31% i quetiapin-gruppen vs. 20% i kontrolgruppen; p = 0,12).

”Disse resultater er afgørende for at argumentere for yderligere vedligeholdelsesbehandling, selv efter et års behandling, af patienter uden positive psykotiske symptomer”, skriver redaktørerne i en ledsagende kommentar.

Jonathan Craig, fra University of Sydney, i Australien, observerer i en leder, at det drejer sig om et usædvanligt klinisk forsøg, idet det undersøgte spørgsmål var behandlingsvarighed.

”Undersøgelsen viser, at man kan forebygge en ny psykotisk episode med en forlænget behandling”, konkluderer han.

Redaktør