​​​

Forudgående TMS-behandling gør ECT mere effektiv og skånsom

​Et kort behandlingsforløb med transkraniel magnetisk stimulation (TMS), efterfulgt af ECT behandling, er 70% mere effektivt ved behandling af unipolar eller bipolar depression i forhold til ECT alene. Patienterne oplever kombinationsbehandlingen som mere skånsom.

Konklusionerne stammer fra en randomiseret, placebo-kontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i Psychological Medicine.

​Ifølge førsteforfatteren Maud Rothärmel, fra Institut de Psychiatrie-Centre Hospitalier du Rouvray i Sotteville-lès-Rouen, Frankrig, er ECT (elektrokonvulsiv terapi) effektivt, men associeret med kognitive bivirkninger, hvorimod TMS er nemt at anvende og stort set ikke associeret med nogen bivirkninger.

I studiet undersøgte forskerne, hvorvidt et kort forløb med TMS-behandling umiddelbart før et kort ECT-forløb gør ECT mere effektiv eller skånsom.

Der blev rekrutteret 56 patienter med unipolar eller bipolar depression. De var i gennemsnit 50 år gamle, og 59% var kvinder. Cirka en tredjedel af dem havde bipolar affektiv lidelse.

Patienterne havde alle symptomer svarende til depression i svær grad, der ikke havde responderet tilstrækkeligt på andre behandlinger.

De blev randomiseret til enten fem behandlinger med TMS eller med en placebo-TMS i løbet af fire dage.

Derefter fik alle patienter fem ECT-behandlinger i løbet af to uger.

Efter TMS-behandlingsforløbet var der, som forventet, ingen signifikant forskel grupperne imellem på depressionssymptomerne, som målt ved hjælp af Hamiltons Depressionsskala.

Men efter ECT-forløbet oplevede deltagerne i TMS-gruppen en 70% større effekt mod depressive symptomer i forhold til dem, der ikke fik TMS.

Andelen af patienter, som havde en bedring på mindst 50% (respons) var også signifikant større i TMS-gruppen (43% vs. 14%). 

Patienterne i TMS-gruppen havde også ved sidste ECT-behandling behov for mindre intensitet i den elektriske stimulation for at fremkalde den nødvendige respons, som man skal opnå ved ECT.

De havde også færre subjektive kognitive bivirkninger, men forskellen kunne dog ikke bekræftes ved formelle kognitive testninger.

Forskerne konkluderer, at TMS kan anvendes til at øge effektiviteten af ECT-behandlinger.


Redaktør