​​​

Genbaseret antidepressiv behandling virker på mus

En ny behandlingsstrategi, der direkte påvirker den genetiske aktivitet i hjernen, har en hurtig og markant antidepressiv virkning – i hvert fald på mus.

Konklusionen er fra en artikel publiceret i Molecular Psychiatry.​​

Analia Bortolozzi, fra Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, i Barcelona, Spanien og kollegaer testede en type RNA-molekyle kendt som small-interfering RNA (siRNA). Disse molekyler påvirker genekspressionen (det vil sige, genaktiviteten).​​

”Der findes allerede siRNA-baserede behandlinger, men ikke til psykiske sygdomme”, skriver hun.​​

Forfatterne udviklede et siRNA-molekyle med henblik på at nedsætte aktiviteten af en specifik serotoninreceptor (præsynaptisk men ikke postsynaptisk).​​

Forfatterne forklarer, at den forsinkede og til tider utilstrækkelige virkning af antidepressiva, som de selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), delvis skyldes, at de præsynaptiske serotoninreceptorer modvirker antidepressivaernes virkning. ​​

I studiet blev der injiceret siRNA kombineret med sertralin i mus, der efterfølgende blev udsat for en valideret depressionstest (forced swim test). Forskerne observerede en markant antidepressiv effekt af siRNA-sertralin i forhold til musene i kontrolgruppen.​

Endvidere konstaterede forfatterne, at den forventede reducerede genekspression var til stede.​

Forfatterne testede endvidere effekten af nasalt siRNA, og resultaterne var også positive.​​

“Det er en ny tilgang til behandling af affektive lidelser både som monoterapi og i kombination med et SSRI”, konkluderer forfatterne.

Redaktør