Genetik synes at være vigtigere end miljø som medvirkende faktor til bipolar lidelse

​Sammenligning af risiko for bipolar lidelse mellem adoptivbørn og ikke adopterede børn viser, at dem, der både har genetisk disposition for bipolar lidelse og vokser op med forældre, der har bipolar lidelse, er i højere risiko for selv at have bipolar lidelse end børn uden genetisk disposition som vokser op med forældre med bipolar lidelse.

Konklusionen er fra en artikel publiceret i JAMA Psychiatry.

Kenneth Kendler, fra Virginia Commonwealth University, Richmond, USA, og kollegaer fra tre lande indsamlede data vedrørende forældre og deres børn, som er født mellem 1960 og 1990. Data stammede fra svenske registre og blev klassificeret i fire grupper.

Den første gruppe bestod af familier, hvor barnet voksede op med deres biologiske forældre; den anden var familier, hvor barnet aldrig boede sammen med sin biologiske far; den tredje var familier, hvor barnet boede sammen med en stedfar; og den sidste var familier, hvor barnet boede med to ikke-biologiske forældre, og hvor data på mindst en af de biologiske forældre kunne indsamles.

Børn der var adopteret af en biologisk pårørende blev ikke inkluderet i studiet.

Risikoen for bipolar lidelse hos børn, der både havde genetisk disposition for og voksede op med mindst en af forældrene med bipolar lidelse svarede til 5,20 (odds ratio). Risikoen for børn der kun havde genetisk disposition svarede til 3,66, og for de børn, der voksede op med en af forældrene med bipolar lidelse, men uden genetisk disposition var 1,63.

"Vores resultater tyder på, at en stor andel af [... risikoen] for bipolar lidelse stammer fra genetiske faktorer", skriver forskerne.

Forskerne undersøgte også korrelationerne mellem bipolar lidelse og skizofreni og mellem bipolar lidelse og unipolar depression. De fandt, at hele risikoen for skizofreni kan tilskrives genetiske faktorer; mens risikoen for unipolar depression er mindre i det hele taget, samt at genetik og miljø bidrager i samme omfang til denne risiko.


Redaktør