​​

Genetiske forskelle adskiller fødselspsykose fra bipolar lidelse

​På trods af et stort overlap af genetiske profiler mellem bipolar lidelse og fødselspsykose finder forskere en afgørende forskel: den genetiske disposition for depression er signifikant lavere hos kvinder med en fødselspsykose i forhold til kvinder kendt med bipolar lidelse.

Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i Lancet Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Arianna Di Florio, fra Cardiff University i Storbritannien, er fødselspsykose en tilstand med pludseligt indsættende affektive og psykotiske symptomer typisk i de første 2 uger efter fødslen.

"Det forekommer hos en ud af 1.000 kvinder, og i mere end halvdelen af tilfældene sker det uden tidligere psykiatrisk historie", skriver hun.

Selvom tilstanden kan være livstruende, findes der ifølge forfatteren ikke diagnostisk klarhed omkring tilstanden. "Fødselspsykose er ikke hensigtsmæssigt klassificeret i de diagnostiske systemer".

I studiet rekrutterede forskerne 203 kvinder som havde haft en førstegangsfødselspsykose og 1.225 kvinder kendt med bipolar affektiv lidelse. Derudover rekrutterede forskerne 2.809 kvinder uden kendt psykisk lidelse.

Udover demografiske og kliniske oplysninger indsamlede forskerne genetiske data med henblik på at afdække deltagernes polygenic risk score (PRS) for blandt andet bipolar lidelse. PRS er et opsummerende tal, baseret på tidligere genetiske studier, der afspejler den genetiske disposition for en lidelse.

Som forventet havde kvinderne med fødselspsykose en højere genetisk disposition for bipolar lidelse end kvinderne i kontrolgruppen.

I forhold til kvinderne i kontrolgruppen havde kvinderne med bipolar lidelse en øget genetisk risiko for unipolar depression. 

Men i forhold til kvinderne i kontrolgruppen havde kvinderne med fødselsdepression ikke en øget genetisk risiko for unipolar depression. Og i forhold til kvinder med bipolar lidelse havde kvinder med fødselspsykose en signifikant lavere genetisk risiko for unipolar depression.

"En lavere genetisk disposition for depression kan være med til at forklare, hvorfor disse kvinder [med førstegangsfødselspsykose] først debuterer med symptomer efter fødslen. Kvinder med en høj genetisk byrde for depression kan have [affektive] episoder tidligere i livet".

Forskerne konkluderer blandt andet, at resultaterne peger på, at kvinder med en debuterende fødselspsykose har en bedre prognose end kvinder med bipolar lidelse. 


Redaktør