Genopretning af forbindelse mellem cerebellum og præfrontal cortex lindrer negative symptomer

​Personer med skizofreni har en svækket forbindelse mellem cerebellum (lillehjerne) og den højre dorsolaterale præfrontale cortex. Behandling med transkraniel magnetisk stimulation (TMS) reetablerer forbindelsen og lindrer samtidigt patienternes negative symptomer. 

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Roscoe Brady, fra Harvard Medical School i Boston, er der tidligere rejst en hypotese om, at psykopatologien i skizofreni stammer fra dysfunktion i cerebellum.

"Ifølge teorien styrer cerebellum hastigheden, konsistensen, evnen og hensigtsmæssigheden af mentale og kognitive processer, ligesom den styrer frekvensen, styrken og præcisionen af bevægelserne", skriver forfatteren.

Forskerne rekrutterede 44 patienter med skizofreni eller skizoaffektiv lidelse. Patienternes symptomer blev vurderet ved hjælp af validerede skalaer. De anvendte derefter en sofistikeret teknik baseret på MR-scanning til at identificere, hvilke netværk i hjernen der er associeret med sværhedsgraden af negative symptomer.

De fandt ud af, at der er en klar association mellem negative symptomer og forbindelsen mellem cerebellum og den højre dorsolaterale præfrontale cortex, samt at jo svagere forbindelsen er, jo sværere er symptomerne.

Forskerne rekrutterede derefter 11 personer med skizofreni for at undersøge, om retablering af forbindelsen mellem cerebellum og den præfrontale cortex ville påvirke symptomerne.

De blev randomiseret til enten TMS eller placebo behandling. Ifølge forskerne, har tidligere undersøgelser vist, at TMS kan påvirke netværket i hjernen hos raske personer.

Behandlingen bestod af 2 behandlingssessioner om dagen i fem dage. Deltagernes symptomer blev vurderet før og efter behandlingsforløbet. De blev også undersøgt med MR-scanning før og efter behandlingsforløbet.

"Som forventet, observerede vi en stærk og signifikant association mellem symptomlindring og bedring af forbindelsen [mellem cerebellum og den højre dorsolaterale præfrontale cortex]", skriver forfatterne.

De konkluderer, at resultaterne for første gang etablerer en kausal association mellem nedsat funktionel forbindelse [i hjernen] og psykopatologi.


Redaktør