Genoptagelse af clozapin associeres med lavere mortalitetsrisiko og færre genindlæggelser

​Patienter med skizofreni som får clozapin-behandlingen afbrudt har en lavere risiko for at blive genindlagt eller dø, hvis de genoptager behandling med clozapin, bliver behandlet med olanzapin eller med depot aripiprazol, men ikke med andre præparater, i forhold til ingen behandling med antipsykotika. 

​Konklusionerne er fra en artikel publiceret i British Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Jurjen Luykx, fra Utrecht University, Holland, er clozapin bedre end andre antipsykotika ved terapi-resistent skizofreni, men cirka 20% stopper behandlingen på grund af bivirkninger.

"Der er ingen kliniske retningslinjer eller forskningsresultater, som kan vejlede behandlingen efter ophør af clozapin behandling", skriver forfatteren. "Derudover er der evidens for, at antipsykotika og især clozapin bliver mindre effektive efter genoptagelse af behandling eller ved uafbrudt længere behandling".

I studiet indsamlede forfatterne data fra finske registre vedrørende 2.250 personer med skizofreni, som alle var i clozapinbehandling i mindst et år før behandlingen blev afbrudt. De var i gennemsnit 46 år gamle, og de fleste (57%) var mænd. De havde været i behandling med clozapin gennemsnitligt i 4 år før behandlingsophør.

I løbet af en periode på cirka 5 år efter behandlingsophør havde 69% startet på antipsykotisk behandling i det første år i opfølgningsperioden. De fleste (27%) startede behandling med flere antipsykotika samtidig (dog ikke clozapin). Olanzapin var oftest (22%) anvendt som monoterapi, mens 4% (n = 60) blev behandlet med et depot antipsykotikum.

I forhold til de alvorlige bivirkninger forbundet med clozapin, var det kun en enkelt af de 85 patienter, der fik stillet diagnosen neutropeni eller agranulocytose før behandlingsophør, som genoptog clozapin-behandlingen. Ingen af de 37 patienter, der havde fået konstateret ileus genoptog behandlingen; forskerne identificerede ingen tilfælde af myokardit.

I forhold til ingen antipsykotisk behandling, havde de patienter der genoptog behandlingen med clozapin en 50% lavere risiko for genindlæggelse på psykiatrisk afdeling (adjusted hazard ratio: 0,49). Risikoen forbundet med olanzapin og behandling med flere præparater samtidig var reduceret med cirka 40%.

Risikoen for det kombinerede effektmål af genindlæggelse, ændring i behandling og mortalitet var lavest blandt dem, der fik depot aripiprazol, men forfatterne påpeger, at denne gruppe havde få patienter (n = 31).

Mortalitetsrisikoen var lavest blandt dem, der genoptog behandling med clozapin (adjusted hazard ratio: 0,18) og med olanzapin (adjusted hazard ratio: 0,26).

"I modsætning til vores hypotese fandt vi evidens for, at clozapin bør genovervejes hos patienter der fik behandlingen afbrudt", konkluderer forfatterne.


Redaktør