​​​

Genterapi fjerner depressionssymptomer hos mus

Genterapi øger ekspression af protein p11, der modulerer serotoninaktivitet, i forsøgsdyr. Proteinet er også nedsat hos mennesker med klinisk depression.

Konklusionerne er fra en artikel publiceret i Science Translational Medicine.

Brian Alexander, fra Weill Cornell Medical College, i New York, og kollegaer blokerede den neuronale ekspression af protein p11 lokalt i nucleus accumbens og anterior cingulate cortex i raske mus ved at injicere small interfering RNA (siRNA) – en kendt teknik indenfor genterapi. Der forefindes data, der tilknytter de to områder i depressionspatogenese.

Musene med protein p11-hæmning i nucleus accumbens – men ikke i anterior cingulate cortex – udviklede depressions-lignende adfærd.

Forskerne testede derefter proteinets indflydelse på ”p11 knockout” mus, det vil sige mus, som er født uden p11 genaktivitet. Disse mus har også en depressions-lignende adfærd.

Der anvendtes hos disse mus en teknik, der aktiverede ekspressionen af protein p11 lokalt i nucleus accumbens. Når ekspressionen af proteinet blev normaliseret, forsvandt den depressions-lignende adfærd.

Til sidst undersøgte forskerne koncentrationen af p11 i nucleus accumbens hos 17 afdøde patienter, der var kendt med depression, samt 17 uden depression. Patienterne blev matchet for alder, køn og tidsintervallet siden dødstidspunktet. De patienter, der havde lidt af depression, havde signifikant lavere koncentration af p11 end dem uden depression.

Forfatterne konkluderer, at tab af protein p11 i nucleus accumbens kan bidrage til depressionspatogenese hos både mus og mennesker. ”Normalisering af p11 ekspression med genterapi i dette hjerneområde kan have terapeutisk værdi”, skriver de.

”Resultaterne peger på, at genterapi der øger p11 aktivitet i nucleus accumbens, kan blive til en ny behandlingsmodalitet for depression”, skriver Guang Chen, fra Johnson & Johnson Pharmaceuticals, i La Jolla, Californien i en ledsagende kommentar.

Redaktør