Gravide med ubehandlet depression har øget risiko for tidlig fødsel

​Ubehandlet depression under graviditet er associeret med øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, ifølge en ny metaanalyse. Dette står i kontrast til en tidligere og mindre analyse, der pegede på, at ubehandlet depression ikke påvirkede disse neonatale effektmål.

Resultaterne er publiceret i JAMA Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Alexander Jarde, fra McMaster University, i Hamilton, Canada,

har tidligere undersøgelser peget på, at gravide i antidepressiv behandling havde højere risiko for tidlig fødsel og for lav fødselsvægt i forhold til gravide uden depression eller gravide med ubehandlet depression.

Men de fleste studier havde ikke taget hensyn til effekten af selve anvendelsen af antidepressiv medicin, hvilket kan føre til en overestimering af de neonatale risici forbundet med behandlingen, vurderer forfatteren.

"Vores hypotese var så, at ved en mere stringent adskillelse af gravide der får, fra dem der ikke får antidepressiv medicin, ville risikoen for neonatale effektmål ved ubehandlet depression være lavere [end ved depression behandlet med antidepressiva]", skriver de.

Denne hypotese var i overensstemmelse med en mindre undergruppeanalyse af en af de tidligere undersøgelser, der pegede på, at ubehandlet depression ikke påvirkede neonatale effektmål.

Men nuværende analyse kunne ikke bekræfte hypotesen.

I nuværende analyse identificerede forfatterne 23 undersøgelser med i alt 25.663 kvinder. Alle var observationelle undersøgelser med kvinder uden depression eller med ubehandlet depression. Undersøgelser, der inkluderede kvinder i behandling (både farmakologisk og ikke farmakologisk) indgik ikke i analysen.

Forskerne fandt, at ubehandlet depression var associeret med en cirka 50% højere risiko for tidlig fødsel i forhold til kvinder uden depression. Risikoen for lav fødselsvægt var næsten fordoblet.

Derudover antydede resultaterne, at sværere depressioner kan være associeret med forholdsvis højere risici.

Forskerne konkluderer, at der kan være behov for mere opmærksomhed overfor disse neonatale effektmål hos gravide med ubehandlet depression.

Redaktør