Guanfacin behandler ADHD hos voksne

​Præparatet, en alfa-2A adrenerg receptoragonist, er i forvejen godkendt til behandling af ADHD hos børn.

Konklusionen er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet klinisk undersøgelse publiceret i Journal of Clinical Psychiatry.

"Selvom monoterapi med guanfacin er godkendt til behandling af ADHD hos børn, har man ikke undersøgt præparatets effektivitet og sikkerhed hos voksne", skriver førsteforfatteren Akira Iwanami, fra Showa University School of Medicine i Tokyo.

I studiet, som er blevet finansieret af præparatets fabrikant, rekrutterede forskerne 201 voksne patienter med ADHD. De fleste (66% var mænd)

Deltagerne blev randomiseret til enten placebo eller guanfacin, initialt 2 mg dagligt og med kontrollerede dosisstigninger til op til 6 mg dagligt i de første 5 uger. Alle fortsatte herefter deres behandlinger i yderligere 5 uger med uændrede doseringer (vedligeholdelsesdosis).

Det primære effektmål var ændringer på ADHD-Rating Scale IV for voksne i uge 10.

Ved studiestart scorede patienterne i interventionsgruppen og i kontrolgruppen 31,45 henholdsvis 31,70 på ADHD-Rating Scale IV.

Efter 10 ugers behandling oplevede de patienter, der fik guanfacin, et fald på 11,55 på ADHD-Rating Scale IV, signifikant mere end de 7,27 i placebogruppen (forskel - 4,28; 95% CI -6,67 til -1,88; p = 0,0005). Dette svarer til en effect size på 0,52.

Patienterne i interventionsgruppen havde også signifikant bedre effekt på de sekundære effektmål, herunder Clinical Global Impression–Improvement skala (CGI-I) og Patient Global Impression–Improvement skala (PGI-I).

Flere patienter i interventionsgruppen oplevede bivirkninger i forhold til kontrolgruppen (81,2% vs. 62,0%). De mest almindelige bivirkninger var somnolens, tørst og blodtryksfald.

Forskerne konkluderer, at flere undersøgelser af guanfacin til behandling af ADHD hos voksne kan være nødvendige for at bekræfte resultaterne.


Redaktør