Højere doser antipsykotika er associeret med lavere mortalitet

​Højere kumulative doseringer af antipsykotisk og antidepressiv medicin er associeret med op til 40% lavere mortalitetsrisiko hos patienter med psykose eller skizofreni. På den anden side, er højere doser benzodiazepiner associeret med klart øget mortalitetsrisiko.​

Konklusionerne stammer fra en undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Jari Tiihonen, fra Karolinska Instituttet, Stockholm, har det i den offentlige debat været påstået, især i Europa, at langtidsbehandling med antipsykotika er årsagen til, at psykiatriske patienter har kortere forventede liv.

"Men vi ved kun lidt om associationen mellem mortalitetsrisiko og den kumulative antipsykotiske dosis", skriver forfatteren.

I studiet identificerede forskerne cirka 21.000 patienter med skizofreni fra forskellige databaser i Sverige. De undersøgte derefter associationerne mellem de ordinerede doser antipsykotika, antidepressiva og benzodiazepiner med mortalitetsrisikoen. I analyserne indgik også patienter, der ikke fik medicin.

Opfølgningsperioden var mellem 2006 og 2010. I denne periode døde cirka 1.500 af patienterne (8 %). I forhold til baggrundsbefolkningen svarede dette til en fem gange højere mortalitetsrisiko.

De vigtigste dødsårsager var kardiovaskulære sygdomme (33%), kræft (17%), luftvejs sygdomme (11%) og selvmord (10%).

Patienterne blev inddelt i grupper i forhold til deres medicindoseringer i hele opfølgningsperioden (dog ikke i de perioder, patienterne eventuelt var indlagt). Forskerne anvendte begrebet defineret døgndosis (DDD), som er udarbejdet af WHO. (Verdenssundhedsorganisation). For eksempel er DDD for olanzapin 10 mg dagligt, for risperidon 5 mg dagligt, for sertralin 50 mg dagligt og for diazepam 10 mg dagligt.

Forskerne anvendte fire grupperinger: ingen medicin, lav dosis (op til 0,5 DDD), moderat dosis (0,5-1,5 DDD) og høj dosis (over 1,5 DDD).

I forhold til de patienter, der ikke fik medicin, havde patienter der fik moderate og høje doser antipsykotika en signifikant lavere mortalitetsrisiko (reduktion på 40% henholdsvis 25%).

Moderate doseringer af antidepressiv medicin blev ligeledes forbundet med lavere mortalitetsrisiko i forhold til ingen medicin (reduktion på 15%), og reduktionen var endnu større ved høje doser (30%).

På den anden side blev behandling med benzodiazepiner associeret med øget mortalitet, og association var dosisafhængig, således at moderate og høje doser var forbundet med henholdsvis ca. 25% og 75% øget mortalitetsrisiko.

"Bivirkninger af antipsykotika opfattes normalt som den vigtigste årsag til øget mortalitet, men det ser ud til, at manglende antipsykotisk behandling er associeret med de højeste mortalitetsrater", konkluderer forfatterne.

Redaktør