HPV-vaccine øger ikke risikoen for kronisk træthedssyndrom

​Et norsk studie, der inkluderede alle piger, som fik tilbudt vaccinen over en 6-årig periode, finder ingen association mellem vaccinationen og kronisk træthedssyndrom – som er den somatiske pendant til den psykiatriske diagnose neurasteni. Forskerne fandt også, at piger, der havde haft hyppigere kontakt til sundhedsvæsenet før vaccinationen, havde øget risiko for kronisk træthedssyndrom.

​Konklusionen stammer fra en artikel publiceret i tidsskriftet Vaccine.

Ifølge førsteforfatteren Berit Feiring, fra Folkehelseinstituttet, i Oslo, er der rejst mistanke om, at HPV-vaccinationen er forbundet med kronisk træthedssyndrom (samt andre syndromer med fælles symptomer: postural orthostatic tachycardia syndrome og complex regional pain syndrome).

Forskerne identificerede data vedrørende 176.453 piger, der er født i perioden 1997-2002 og som fik tilbudt vaccinationen. Derudover identificerede forskerne incidensraterne af kronisk træthedssyndrom i årene 2009-2014 for alle 824.133 piger og drenge, der var mellem 10 og 17 år i perioden.

De fandt, at incidensen af kronisk træthedssyndrom hos piger steg fra 42 per 100.000 personår i 2009 til 89 per 100.000 personår i 2014, og hos drenge var stigningen fra 16 til 38 per 100.000 personår. Der var således ingen forskelle i hvor meget, incidensen steg kønnene imellem (IRR: 1,15 for både drenge og piger).

Derudover fandt forskerne ingen association mellem vaccinationen og risikoen for kronisk træthedssyndrom hos pigerne, idet forskerne fandt en ikke-signifikant 14% lavere risiko (hazard ratio: 0,86) for syndromet.

Forskerne fandt dog, at kronisk træthedssyndrom er signifikant associeret med antallet af sygehuskontakter i de 20 måneder før vaccinationen. Piger med mindst 7 sygehuskontakter havde en 5 gange højere risiko for at udvikle kronisk træthedssyndrom efter vaccinationen end piger uden forudgående kontakter i perioden (hazard ratio: 5,23).

Pigerne med forudgående kontakter omhandlende problemer i kredsløbssystemet og problemer relateret til infektioner, havde de største risici for at udvikle kronisk træthedssyndrom.

Forfatterne konkluderer, at resultaterne understøtter konklusionerne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vedrørende vaccinens sikkerhed.


Redaktør