Halvdelen af demenspatienterne på somatisk afdeling har aggressiv adfærd

Lidt over halvdelen af de ældre patienter med demens, som bliver akut indlagt på en somatisk afdeling, udviser aggressiv adfærd under indlæggelsen. Cirka halvdelen har også svær funktionsnedsættelse, herunder dobbelt inkontinens.

​​​

Konklusionerne stammer fra en opfølgning på 230 patienter i Storbritannien. Resultaterne blev publiceret i British Journal of Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatteren Elizabeth Sampson, fra North Middlesex University Hospital, i London, er det vigtigt at afklare, hvor meget disse adfærdsproblemer og funktionsdeficit kræver af personalet på somatiske afdelinger.​​

”Dette er væsentligt, hvis vi skal udvikle og vurdere strategier – især ikke-farmakologiske interventioner – for adfærds- og psykiatriske problemer ved demens på de akutte afdelinger”, skriver hun. ​​

”[Det er også vigtigt], hvis vi skal kunne argumentere for behovet for psykiatrisk tilsyn på disse afdelinger”, tilføjer hun.​​

I studiet blev der inkluderet ældre med demens og Mini-Mental State Examination (MMSE) på maksimalt 24 points. De hyppigste årsager til indlæggelse var luftvejsinfektioner (27%), urinvejsinfektioner (16%), fald eller fraktur (11%) og kardiovaskulære problemer (10%).​

Personer med delir blev udelukket ved screening med Confusion Assessment Method (CAM). ”Denne har en sensitivitet på over 94% og en specificitet på over 90%”, forklarer forfatteren. 11% af deltagerne blev udelukket på grund af delir.​​

Adfærdsproblemer, funktionsniveau og psykiatriske symptomer blev vurderet med en række validerede instrumenter.​

Cirka halvdelen (46%) havde svær funktionsnedsættelse (dobbelt inkontinens), 75% havde adfærds- eller psykiatriske symptomer og 43% havde disse symptomer i sådan en grad, at de var moderat til svært krævende over for personalet. Den mest almindelige af disse problematiske adfærdsproblemer var aggression (57%).

”Der er stærk evidens for behovet for specialiserede interventioner [...] og for psykiatriske tilsynsspecialister [...] til at hjælpe personalet på somatiske afdelinger”, konkluderer forfatteren.

Redaktør