Hjernen hos personer med autisme har et ændret antal oxytocinreceptorer

​To områder i hjernen hos personer med autisme har ændringer i antallet af de receptorer, som er specifikke for oxytocin, et hormon der associeres med bedre sociale evner, i forhold til hjernen hos personer uden autisme. 

​Resultaterne stammer fra en artikel publiceret i Translational Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Sarah Freeman, fra University of California-Davis, USA, foretages der i øjeblikket kliniske undersøgelser af effekten af intranasal oxytocin til behandling af autisme.

Men hun påpeger, at disse undersøgelser igangsættes uden at man ved, hvordan oxytocin påvirker hjernen.

"Vi ved ikke, om der er forskel på forekomsten af oxytocinreceptorer i hjernen, mellem patienter med autisme og personer uden autisme" skriver hun.

I studiet blev der anvendt væv fra en biobank. Forskerne undersøgte væv fra 22 hjerner fra personer, der var kendt med autisme, samt fra 22 hjerner fra kontrolpersoner. Personerne var mellem 0 og 25 år gamle da de døde.

Forfatteren forklarer, at oxytocinreceptorer ikke forekommer i kortex, og at de undersøgte områder, hvor der tidligere er påvist oxytocinreceptorer.

I to af de fem undersøgte områder fandt forskerne signifikante forskelle i antallet af receptorer. I nucleus basalis Meynert (NBM) havde personer med autisme flere oxytocinreceptorer, mens de i ventral pallidum (VP) havde færre receptorer.

Derudover fandt forskerne, at antallet af receptorer i VP faldt med stigende alder i begge grupper, men der var en signifikant forskel i denne udvikling, således at antallet af receptorer i VP hos personer uden autisme tydeligt var størst i 2-5 års alderen; hos personer med autisme var denne udvikling ikke så markant.

Forskerne spekulerer på, hvilke konsekvenser disse forskelle kan have på de undersøgte hjerneområder, men erkender, at man ikke kan drage sikre konklusioner på baggrund af den begrænsede viden om oxytocins påvirkning af hjernen.

"Resultaterne bekræfter, at det fortsat er vigtigt at forske i emnet på grund af de mange ubesvarede spørgsmål vedrørende oxytocins rolle i autismens biologiske aspekter", konkluderer de.


Redaktør