​​​​

Højere doser SSRI er de mest effektive ved behandling af obsessiv-kompulsiv sygdom

Jo højere doser selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) hos patienter med obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD), jo højere er behandlingens effektivitet. Antallet af patienter, som afbryder behandlingen er ikke associeret med doseringen.

Det fremgår af den første metaanalyse, der vurderede relationen mellem SSRI-doseringer og virkningen af behandlingen af OCD hos voksne.

Metaanalysen blev publiceret i det sidste nummer af Molecular Psychiatry.

Ifølge Michael Bloch, fra Yale University, i New Haven, Connecticut, anbefaler specialisterne ofte højere doser SSRI til behandling af OCD, end de doseringer, der anvendes ved behandling af depression eller angst.

”Men de randomiserede undersøgelser [ved OCD] viser ikke klart, at de højere doser har en terapeutisk gevinst”, skriver han.

I metaanalysen blev der inkluderet ni randomiserede undersøgelser med i alt 2.268 patienter. Undersøgelserne sammenlignede forskellige doser SSRI med hinanden og med placebo. De undersøgte doseringer var: fluoxetin (20-80 mg), sertralin (50-200 mg), paroxetin (20-60 mg), fluvoxamin (150-300 mg), citalopram (20-80 mg) og escitalopram (10-40 mg).

Høje doser blev på forhånd defineret som: fluoxetin (60-80 mg), sertralin (200 mg), paroxetin (60 mg), fluvoxamin (300-350 mg), citalopram (60-80 mg) og escitalopram (30-40 mg).

I forhold til placebo, korreleredes de høje doser til en større lindring i symptomerne (målt ved en valideret skala, Y-BOCS) og til en større andel af patienter, som responderer på behandlingen (number needed to treat, NNT: 4,5).

Mellem- og lavdoser var mindre effektive, men også bedre end placebo (NNT på 6,3 for begge).

De højere doser var signifikant bedre end mellem og lave doseringer i forhold til både symptomlindring (7-9% bedre resultater på Y-BOCS) og antallet af patienter, som responderer til på behandlingen (NNT på 12,5 hhv. 14,3).

Doseringen blev ikke associeret med antallet af patienter, som droppede behandlingen. Men jo højere doseringen var, jo flere patienter afbrød behandlingen på grund af bivirkninger (en ud af 14 ved de højeste doseringer).

”Dette effektivitetsmønster står i modsætning til det kendte mønster ved andre psykiatriske sygdomme, såsom depression”, skriver forfatterne. Ifølge dem har en anden metaanalyse ikke kunnet påvise bedre behandlingseffektivitet mod depression ved højere doser antidepressiva.

”Vores resultater tyder på, at stigningen i bivirkninger ved de højere doser kan kompenseres med en bedre behandlingseffektivitet”, konkluderer de.

Redaktør