Hormonantagonist reducerer risiko for seksuelt misbrug af børn

​En enkelt administration af degarelix, som i forvejen er godkendt til behandling af prostatakræft, reducerer hos personer med pædofili nogle, men ikke alle, risikofaktorer for seksuelle overgreb på børn. 

Konklusionen er fra en randomiseret, placebokontrolleret og dobbeltblindet undersøgelse publiceret i JAMA Psychiatry. Undersøgelsen betegnes i en ledsagende leder som en milepæl.

Ifølge førsteforfatteren Valdemar Landgren, fra Göteborgs Universitet, Sverige, opfylder cirka halvdelen af de mænd, der bliver dømt for seksuelle overgreb på børn, de diagnostiske kriterier for pædofili.

"Pædofili defineres som tilbagevendende seksuel tiltrækning af børn, som er associeret med psykisk ubehag eller negative følger", skriver forfatteren. "Det er ikke alle mænd med pædofili, som begår en sædelighedsforbrydelse, men dem, der gør, oplyser som regel, at de har kæmpet med deres seksuelle trang i 10 år inden forbrydelsen".

Kemisk kastration med præparater som supprimerer testosteron med gonadotropinfrigørende hormonagonister anvendes i retsmedicinske sammenhænge til højrisiko personer, men er forbundet med en initial stigning i testosteronniveauet, med øget libido og aggressivitet til følge.

Forskerne undersøgte derfor degarelix, som er godkendt til behandling af prostatakræft. Præparatet er en gonadotropinfrigørende hormonantagonist og virker hurtigere end hormonagonisterne.

Der blev rekrutteret 52 voksne mænd, som havde søgt hjælp for deres uønskede seksualitet via en landsdækkende svensk telefonservice, PrevenTell.

Deltagerne blev randomiseret til enten 240 mg subkutant degarelix eller placebo.

Det primære effektmål var en kombineret score på diverse risikofaktorer, som inkluderer afvigende seksuel interesse, seksuel bekymring, nedsat selvregulering, lav empati og selvrapporteret risiko. Scoring i hvert domæne svinger fra 0 til 3 og den totale score fra 0 til 15.

Efter 2 uger faldt den kombinerede score i interventionsgruppen fra 7,4 til 4,4, signifikant mere end de 1,2 (fra 7,8 til 6,6) i placebogruppen. Den signifikante effekt vedvarede ved vurderingen efter 10 uger.

Effekten var tydeligst hos de deltagere, som var i højrisiko for seksuelle forbrydelser.

Der var ingen signifikant effekt på subscores i empati, selvregulering og selvrapporteret risiko.

"Resultaterne tyder på, at degarelix kan være et hurtigtvirkende, risikoreducerende præparat til mænd med pædofili", konkluderer forskerne.


Redaktør