Hurtig adgang til psykologisk hjælp lindrer angst og depressionssymptomer

​Henvisningsfri og hurtig adgang til en række psykologiske tiltag, herunder vejledte selvhjælpskurser og kurser i grupper, er mere effektivt til symptomlindring end den vanlige model, hvor patienter med lettere angst eller depression henvises til psykolog via egen læge. Tiltaget har dog ingen effekt på patienternes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

​Konklusionerne er fra en stor randomiseret ikke-blindet undersøgelse publiceret i Psychotherapy and Psychosomatics.

Den norske model til hurtig adgang til psykologisk hjælp, på engelsk kaldet Prompt Mental Health Care (PMHC), er inspireret af den engelske Improving Access to Psychological Therapies (IAPT).

Ifølge førsteforfatteren Marit Knapstad, fra University of Bergen i Norge, har begge modeller vist gode forskningsresultater i forhold til effekt, men der blev ikke udført nogen randomiseret undersøgelse for at teste disse modeller.

I studiet sammenlignede forskerne PMHC med konventionel behandling, hvor patienterne henvender sig til egen læge, som tager en beslutning om hvorvidt patienten får behandling hos vedkommende, ingen behandling eller henvisning til psykolog eller andre aktører, hvor ventelisten i Norge kan være op til 12 uger.

Der blev rekrutteret 681 voksne med angst eller mild til moderat depression, som vurderet ved Generalized Anxiety Disorder scale (GAD-7) henholdsvis Patient Health Questionnaire (PHQ-9).

Deltagerne blev randomiseret til enten PMHC eller vanlig behandling. Interventionen i PMHC var meget varieret, og startede oftest med et psykoedukativt kursus på 4 sessioner.

Det primære effektmål var lindring af symptomerne efter seks måneder som målt ved hjælp af GAD-7 eller PHQ-9.

I alt oplevede 59% af patienterne i interventionsgruppen og 32% i kontrolgruppen en tilstrækkelig bedring (score på PHQ-9 < 10 og på GAD-7 < 8).

Dette svarer til en effect size på 0,61 (moderat effekt).

Forskerne fandt ingen signifikante forskelle grupperne imellem i forhold til beskæftigelse.

De konkluderer, at behandlingstilgangen lindrer angst og depression, og at en mulig effekt på beskæftigelse bør undersøges nærmere.


Redaktør