Implantat mod OCD synes at have langsigtet effekt

​Dyb hjernestimulation med elektriske signaler til behandling af ellers behandlingsresistente OCD-symptomer er effektivt på kort sigt. Nyt studie viser, at effekten varer flere år. 

​Konklusionen er fra en artikel publiceret i Biological Psychiatry.

Ifølge førsteforfatteren Ilse Graat, fra University of Amsterdam, har cirka 10% af patienterne med OCD (obsessiv-kompulsiv lidelse) en behandlingsresistent tilstand. "De er tit ude af stand til at arbejde, interagere socialt eller have et selvstændigt liv", skriver forfatteren.

Tidligere randomiserede undersøgelser har allerede vist, at dyb hjernestimulation DBS (deep brain stimulation) er virksom mod OCD-symptomer. "DBS fører til 45% symptomreduktion hos 60% af patienterne", skriver forfatteren, som dog påpeger, at opfølgningsperioden i disse undersøgelser er kort, mellem 3 måneder og 3 år.

I nuværende studie fulgte forfatteren 50 konsekutive patienter i flere år.

Patienterne var i gennemsnit 42 år gamle ved studiestart, og havde haft OCD-symptomer i gennemsnitligt 25 år. De fik implanteret elektroderne på den del af hjernen, der hedder capsula interna samt et lille apparat til at sende elektriske impulser til elektroderne.

I de første uger efter operationen oplevede patienterne så stor en bedring, at de nu kunne modtage kognitiv terapi. Efter et år oplevede patienterne en symptomreduktion på 45% i gennemsnit.

Efter en opfølgningsperiode på op til 13 år (gennemsnit: 7 år), havde 39% af patienterne fortsat gavn af behandlingen (symptomlindring på mindst 35%). Hos 14% havde behandlingen ingen effekt, og hos 14% var effekten så udtalt, at de blev betragtet som "helbredt".

Tre af patienterne var døde i perioden; en som følge af kræft, mens to, som ikke havde responderet på behandlingen, havde anmodet om eutanasi.


Redaktør