Individualiseret metakognitiv træning lindrer positive symptomer

​Fire sessioner af en behandlingsform, der kombinerer metakognitiv træning og kognitiv terapi mod psykose er effektivt til at behandle vrangforestillinger hos patienter med skizofreni, i forhold til aktiv kognitiv træning. Effekten varer i op til seks måneder.

​Resultaterne blev publiceret i Schizophrenia Bulletin

Ifølge førsteforfatteren Ryan Balzan, fra Flinders University, i Adelaide, Australien, baseres den individualiserede metakognitive træning på to andre former for psykoterapi til patienter med skizofreni: kognitiv adfærdsterapi for psykose og metakognitiv træning for psykose.

Forskningsresultater, herunder fra en række metaanalyser, har vist modstridende og inkonsistente resultater når kognitiv adfærdsterapi for psykose, som fokuserer på patientens specifikke vrangforestillinger, anvendes i forbindelse med lindring af symptomer hos patienter med skizofreni, skriver forfatteren.

Han forklarer, at metakognitiv træning, som er en manualiseret gruppeintervention, senere blev udviklet med det formål at fokusere på de kognitive problemer, som associeres med skabelsen og opretholdelsen af vrangforestillinger (fx jumping to conclusions). "Men ikke alle undersøgelser har vist signifikant bedring [hos patienterne]", skriver han.

I nuværende studie blev der anvendt en kombineret form for terapi, en individualiseret metakognitiv træning, hvor der er fokus på både de underliggende kognitive problemer og de specifikke vrangforestillinger, som den enkelte patient har.

Forskerne rekrutterede 54 patienter med skizofreni. De blev randomiseret til 4 sessioner af to timer hver, med enten individualiseret metakognitiv træning eller en aktiv kontrol (kognitiv remediering).

Efter behandlingsforløbet oplevede patienterne i interventionsgruppen en signifikant større lindring af vrangforestillinger og andre positive symptomer (målt ved hjælp af positiv subskala fra Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS) i forhold til kontrolgruppen. Rating var blindet.

De signifikante resultater var fortsat til stede da patienterne blev vurderet seks måneder senere.

"Undersøgelsen tyder på, at selv korttids psykoterapi kan hjælpe med at lindre psykotiske symptomer", konkluderer forfatterne.


Redaktør