Intensiv kognitiv terapi af en uges varighed er lige så effektivt som konventionel behandling af PTSD

Et intensivt forløb på syv dage med kognitiv terapi er lige så sikkert og effektivt som et konventionelt forløb på tre måneder ved behandling af posttraumatisk stress (PTSD). Virkningen indtræder signifikant hurtigere og holder lige så længe som den konventionelle kognitive terapi.

​​​

Konklusionerne er fra en randomiseret undersøgelse publiceret i American Journal of Psychiatry.​

Ifølge førsteforfatteren Anke Ehlers, fra University of Oxford, og kollegaer, er der evidens for, at intensiv kognitiv terapi er effektivt ved nogle angstlidelser. ”Men nogle klinikere er bekymret for symptomforværring ved behandlingen af PTSD”, skriver forskerne.​​

I studiet blev der rekrutteret 121 personer med PTSD. De blev randomiseret til enten et syv dages forløb med intensiv kognitiv terapi mod PTSD, et tre måneders forløb med ugentlige sessioner med kognitiv terapi mod PTSD, tre måneder med ugentlig støtteterapi rettet mod patienternes følelsesmæssige reaktioner mod traumet eller venteliste.​

I det intensive program blev ca. 18 timers terapi gennemført i løbet af 5 til 7 hverdage. Indholdsmæssigt var programmet i det intensive forløb det samme som i det konventionelle forløb. ​​

Allerede efter tre uger oplevede patienterne, der havde fået syv dages terapi, en signifikant bedring i symptomerne i forhold til de andre grupper. ​​

Det primære effektmål var sygdomssværhedsgrad efter 14 uger. Her var 73% af patienterne fra det intensive forløb i remission fra PTSD, stort set det samme som dem fra den konventionelle terapi (77%) – og begge patientgrupper havde det signifikant bedre end støtteterapien (43%) og ventelisten (7%).​​

Der var ingen bivirkninger, og compliance var det samme i alle grupper.

Redaktør